Nội quy - Quy định
Nội quy Thư viện 18 tháng 10, 2013

Bạn đọc tham gia tìm kiếm khai thác thông tin và tài liệu của Thư viện phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định sau:

Đọc tiếp
Dịch vụ tại Thư viện Đại học Lâm nghiệp 27 tháng 8, 2018

Để thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin và tài liệu cho độc giả nhanh nhất, thuận lợi nhất Thư viện đã phân loại các dịch vụ Bạn đọc theo từng bộ phận cụ thể:

Đọc tiếp
Lịch phục vụ Độc giả đến thư viện ĐHLN năm học 2017 - 2018 24 tháng 8, 2018

Kể từ ngày 13/8/2018, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp mở cửa phục vụ độc giả theo lịch như sau:

Đọc tiếp
Thông báo lịch phục vụ Độc giả 2 tháng 3, 2018

Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo lịch phục vụ của Thư viện tại địa điểm mới nhà T2 (sau khi chuyển từ T10 xuống) như sau:

Đọc tiếp