Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Tra cứu cơ sở dữ liệu trực tuyến

3 tháng 5, 2013
Cơ sở dữ liệu trực tuyến:

 

CSDL Proquest Central (Tiếng Anh)

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau. Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong nhiều lĩnh vực.
Địa chỉ truy cập: http://search.proquest.com

(Tài khoản đăng nhập liên hệ thư viện)

CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam

STD là cơ sở dữ liệu toàn văn lớn nhất Việt Nam về tài liệu đăng tải trên các tạp chí KH&CN Việt Nam, trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH&CN. CSDL được Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Đến cuối năm 2009, STD có trên 130.000 biểu ghi, trong đó hơn 60.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. Trung bình mỗi năm, STD được cập nhật thêm khoảng 12.000 tài liệu mới

 Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn

(Truy cập mạng Internet trong Trường )

CSDL Báo cáo kết quả nghiên cứu

KQNC là CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo tổng hợp của các đề tài nghiên cứu KH&CN đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL có trên 10.000 mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn (Truy cập mạng Internet trong Trường)

CSDL DSPACE Trường Đại học Lâm nghiệp

Là kho số liệu nội sinh của Trường Đại học Lâm nghiệp, với trên 3 000 tài liệu phục vụ CBVC, học viên, sinh viên nghiên cứu và học tập, bao trùm các lĩnh vực khoa học và chuyên ngành đang đào tạo tại ĐHLN. Các tài liệu được bổ sung hàng năm: Đề tài NCKH, luận văn, luận án, bài giảng...

Địa chỉ truy cập: http://opac.vnuf.edu.vn/dspace

CSDL của Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc

Là kho số liệu nội sinh lớn của Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐH Quốc gia Hà Nội, với 50.000 tài liệu có giá trị khoa học cao, bao trùm tất cả các lĩnh vực khoa học đang đào tạo và nghiên cứ tại ĐHQGHN. Hàng năm bổ sung 8.000 - 10.000 tài liệu các đề tài NCKH, luận văn, sách...

Địa chỉ truy cập: http://repository.vnu.edu.vn/

CSDL Cổng thông tin EUROFOREST

Là một dịch vụ miễn phí và phi thương mại cho người sử dụng thông tin lâm nghệp. Đáp ứng nhu cầu tiếp cận các thông tin về rừng, ngành lâm nghiệp châu Âu được lựa chọn từ các tổ chức, mạng lưới cung cấp thông tin, CSDL và các báo cáo.

Địa chỉ truy cập:

 http://forestportal.efi.int/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

Tạp chí lâm nghiệp và rừng sinh thái

Forests có chỉ số xuất bản ISSN 1999-4907 là tạp chí khoa học quốc tế liên ngành về lâm nghiệp và sinh thái rừng. Mục đích của tạp chí xuất bản các kết quả đánh giá, các báo cáo nghiên cứu thường xuyên, thông tin cộng đồng và các bản ghi chú ngắn gọn và không giới hạn độ dài của bài báo. Đảm bảo cho các nhà khoa học xuất bản kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của họ thật chi tiết, đầy đủ ở mức độ tối đa.

Địa chỉ truy cập: http://www.mdpi.com/journal/forests

Nếu có nhu cầu nộp bản thảo và xem bản thảo đăng trên tạp chí đăng nhập tài khoản liên hệ thư viện.

Tạp chí AGORA - CSDL Nông nghiệp

AGORA cung cấp truy cập trên 3000 tạp chí từ các nhà xuất bản khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực về thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các khoa học xã hội liên quan. Hỗ trợ phi lợi nhuận cho sinh viên và các nhà nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển.

Địa chỉ truy cập: http://www.aginternetwork.org/en/

(Tài khoản đăng nhập liên hệ thư viện)

Từ điển hình ảnh online

  Với The Visual Dictionary bạn được cung cấp 6 chủ đề: cây cối, động vật, cơ thể người, âm nhạc, phương tiện di chuyển và trang phục. Được dịch thành 3 ngôn ngữ: Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đây là một bộ từ điển online trực quan bằng hình ảnh. Với nhiều khuôn dạng tìm kiếm (Seek Image, Search Word, Lexicon, List of Topic, Alphabet), cùng với cách trình bày khoa học và chi tiết, Visual Dictionary thật sự là một công cụ hữu ích để bạn học từ vựng một cách có hệ thống, giúp nâng cao hiệu quả cho việc ghi nhớ và sử dụng.

Địa chỉ truy cập: http://www.infovisual.info/01/002_en.html

CSDL Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online-VJOL)

  Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (VJOL) là CSDL tóm tắt và toàn văn các tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam với mục tiêu giúp cho độc giả nghiên cứu tiếp cận dễ dàng hơn với tri thức khoa học xuất bản tại Việt Nam và giúp thế giới biết đến nhiều hơn về một nền học thuật của Việt Nam. CSDL này được Mạng Quốc tế về Ấn phẩm Khoa học (INASP) khởi xướng năm 2006 với sự tham gia của các cơ quan thông tin thư viện đầu ngành của Việt Nam.

Địa chỉ truy cập: http://www.vjol.info

Trang Ebook eScholarship Edition miễn phí

  Bộ sưu tập tài liệu toàn văn với hơn 1400 sách truy cập miễn phí bao gồm nhiều lĩnh vực của Thư viện Đại học California.

Địa chỉ truy cập: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/

 


Chia sẻ