Giới thiệu sách mới
Danh mục sách tặng của Tổ chức DAAD 9 tháng 4, 2019

Thư viện Đại học Lâm nghiệp xin trân trọng cảm ơn Tổ chức DAAD đã dành sự quan tâm đặc biệt đến Thư viện. Trong thời gian tới, Thư viện ĐHLN hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của DAAD thông qua việc tặng tài liệu hay, ấn phẩm qu‎ý. Thư viện ĐHLN xin giới thiệu danh mục sách tặng của Tổ chức DAAD và kính mời Bạn đọc quan tâm, tìm đọc tại Thư viện!

Đọc tiếp
Tài liệu biếu tặng của PGS.TS Hoàng Văn Sâm 9 tháng 4, 2019

Thư viện ĐHLN xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Hoàng Văn Sâm đã trao tặng những tài liệu cho Thư viện. Những tài liệu này không chỉ giúp tăng nguồn tư liệu cho Bạn đọc tham khảo nhất là đối với đối tượng người học mà còn là nguồn tài liệu nội sinh vô cùng quý giá đối với Trường Đại học Lâm Nghiệp. Thư viện ĐHLN xin giới thiệu và kính mời các Bạn đọc quan tâm, tìm đọc tại Thư viện!

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý I năm 2019 2 tháng 4, 2019

Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2019, Thư viện Lâm Nghiệp đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý I năm 2019 phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Tài liệu điện tử mới bổ sung tháng 02/2019 22 tháng 2, 2019

Danh sách tài liệu điện tử mới được bổ sung tại trang Thư viện số Dspace. Chi tiết tài liệu, mời quý độc giả truy cập vào địa chỉ:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý IV năm 2018 7 tháng 1, 2019

Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2018, Thư viện Lâm Nghiệp đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý IV năm 2018 phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý II, III năm 2018 6 tháng 9, 2018

Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2018, Thư viện Lâm Nghiệp đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý II, III năm 2018 phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp