Danh mục sách mới tiếng Việt năm 2017

10 tháng 1, 2018
Danh mục sách mới tiếng Việt năm 2017
TT Tên sách Tác giả Năm XB Nhà xuất bản
1 Giáo trình Thị trường bất động sản Trịnh Hữu Liên, Nguyễn Bá Long  2017 Nông nghiệp
2 Giáo trình Quản lý rừng phòng hộ Lê Xuân Trường, Vũ Đại Dương 2017 Nông nghiệp
3 Giáo trình vật lý 1 Nguyễn Vũ Cẩm Bình 2017 Nông nghiệp
4 Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam tập 1  Lê Huy Bá (chủ biên),...  2016 Nông nghiệp
5 Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật Hoàng Xuân Niên, Nguyễn Minh Hùng 2016 Nông nghiệp
6 Kỹ thuật trồng lát Mexico Lê Hồng Phúc 2016 Nông nghiệp
7 Khoa học công nghệ trong phát triển nuôi trồng thuỷ sản Phan Thị Vân (chủ biên) 2016 Nông nghiệp
8 Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn Nguyễn Viết Thông (chủ biên) 2016 Nông nghiệp
9 Kỹ thuật trồng cây hoàng liên ơ-rô dưới tán rừng Bùi Thế Đồi (chủ biên), Phạm Minh Toại, Phùng Văn Phê   Nông nghiệp
10 Các loài động vật quý hiếm ưu tiên bảo vệ ở Việt Nam Đồng Thanh Hải (chủ biên) 2016 Nông nghiệp
11 Cây chuối ở Việt Nam Trần Thế Tục, Trần Thị Lan Hương 2016 Nông nghiệp
12 Kỹ thuật phát triển cây ăn quả theo công nghệ mới Nguyễn Mai Thơm 2016 Nông nghiệp
13 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả (tập 2) Nguyễn Văn Viên 2016 Nông nghiệp
14 Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy thu hoạch và thiết bị chế biến cà phê quy mô nhỏ Trịnh Duy Đỗ, Nguyễn Tuấn Anh 2016 Nông nghiệp
15 Hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè xanh Vũ Hữu Hào, Đặng Văn Vĩnh 2016 Nông nghiệp
16 Hướng dẫn kỹ thuật đan lát mây tre Trịnh Quốc Đạt, Tôn Gia Hóa, Nguyễn Văn Trung 2016 Nông nghiệp
17 Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và phòng chống sâu, bệnh hại trên cây hoa lily  Nguyễn Văn Tiến 2016 Nông nghiệp
18 Công nghệ bảo quản rau quả bằng phương pháp phủ màng bề mặt Nguyễn Duy Lâm, Phạm Anh Tuấn 2016 Nông nghiệp
19 Bệnh sinh sản và chân móng của bò sữa ở Việt Nam Sử Thanh Long (chủ biên), Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam 2016 Nông nghiệp
20 Kỹ thuật trồng rau không dùng đất quy mô hộ gia đình Phạm Mỹ Linh, Trần Tố Tâm 2016 Nông nghiệp
21 Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho rau Phạm Mỹ Linh, Lê Thị Thủy 2016 Nông nghiệp
22 Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề Phạm Thị Huyền 2017 Nông nghiệp
23 Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng Q1 bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng Vũ Xuân Đề 2015 Nông nghiệp
24 Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng Q2 Rừng và khoáng xanh bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái cảnh quan đô thị Vũ Xuân Đề 2016 Nông nghiệp
25 Niên giám thống kê Tổng cục Thống kê 2017 Thống Kê
26 Upland natural resources and social ecological…. Mai Văn Thanh 2017  
27 Quản trị kinh doanh 2 Bùi Thị Minh Nguyệt (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Huyền 2017 ĐHLN
28 Giáo trình kết cấu ô tô Vũ Đức Lập 2017 Nông nghiệp
29 Giáo trình công nghệ xẻ Nguyễn Văn Thiết 2017 Nông nghiệp
30 Cơ sở dữ liệu Khương Thị Quỳnh 2017 ĐHLN
31 Quản trị công nghệ Nguyễn Minh Đạo, Nguyễn Thị Diệu Linh 2017 ĐHLN
32 Tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn 2017 TT & truyền thông
33 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng ngừa chống vi phạm trên mạng internet Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn   TT & truyền thông
34 Kinh tế vi mô II  Nguyễn Quang Hà (chủ biên), Mai Quyên 2017 Nông nghiệp
35 Giáo trình kinh tế du lịch Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa (Đồng chủ biên), Trương Tử Nhân   KTQD
36 Giáo trình pháp luật kinh tế Nguyễn Hợp Toàn (chủ biên),... [và những người khác]   KTQD
37 Đa dạng thực vật rừng Quốc gia Yên tử Phan Thanh Lâm, Hoàng Văn Sâm 2016 Nông nghiệp
38 Quy hoạch du lịch Bùi Thị Hải Yến 2013 Giáo dục Việt Nam
39 Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp biến đổi khí hậu vào chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển ngành trồng trọt Đinh Vũ Thanh, Phạm Thị Vượng, Nguyễn Văn Viết 2013 Nông nghiệp
40 A preliminary red list of Taiwanese vascular Plants Che-Wang Jenn, Wen-Liang Chiou, Ho-Ming Chang 2012  
41 Phương pháp khuyến nông Trịnh Hải Vân, Hoàng Ngọc Ý 2017 ĐHLN
42 Phát triển sinh kế Phạm Quang Vinh 2017 ĐHLN
43 Kinh tế vi mô II Nguyễn Quang Hà (chủ biên), Mai Quyên 2017 Nông nghiệp
44 Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường Trần Thị Thu Hà, Lê Đình Hải 2017 Nông nghiệp
45 Sinh lý thực vật (tập II - phần thực hành) Khương Thị Thu Hương (Chủ biên), Nguyễn Văn Việt 2017 Nông nghiệp
46 Phương pháp nghiên cứu kinh tế Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Tiến Thao 2017 ĐHLN
47 Bản đồ học Hồ Văn Hóa, Nguyễn Thị Oanh 2017 ĐHLN
48 Đàm phán trong kinh doanh Nguyễn Bá Huân, Phạm Thị Huế 2017 ĐHLN
49 Hướng dẫn thực hành GIS và viễn thám Nguyễn Trọng Minh, Lê Thị Khiếu 2017 ĐHLN
50 Xác suất thống kê Phạm Quang Khoái (chủ biên)... [và những người khác] 2017 ĐHLN
51 Bài tập toán cao cấp Đỗ Thúy Hằng, Nguyễn Thị Quyên 2017 ĐHLN
52 Hệ thống thông tin đất đai Phạm Thanh Quế,... [và những người khác] 2017 ĐHLN

Chia sẻ