Danh mục sách mới bổ sung quý I năm 2018

11 tháng 5, 2018
Danh mục sách mới bổ sung quý I năm 2018

Stt

 Tên sách

Năm XB

1

Hướng dẫn nhận dạng và xử lý vi phạm những loại gỗ cấm và hạn chế buôn bán.

2017

2

Bản mô tả cấu tạo của 35 loại gỗ nguy cấp, quý hiếm, cấm  và hạn chế thương mại ở Việt Nam.

2017

3

Người Hre ở Việt Nam.

2017

4

Hà Nội 30 năm đổi mới và phát triển (1986-2016)

2016

5

Thuỷ văn công trình

2017

6

Thiết kế sản phẩm nội thất

2017

7

Quy hoạch du lịch

2010

8

Tài nguyên du lịch

2009

9

Diversity of Plant in Ben en national park Vietnam

2008

10

Xây dựng mặt đường ô tô

2017

11

Hướng dẫn thực hành cây ăn quả

2017

12

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

2017

13

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

2017

14

Hồ đô thị

2017

15

Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển KTXH qua đánh giá môi trường chiến lược

2017

16

Flora of  Taiwan

2012

17

Mangroves of the Kien Giang biosphere….

2012

18

BLUMEA biodiversity, evolution and Biogeography of Plants (Tạp chí)

2009

19

Applied ecology and enviromentaly management

2000

20

Environmental engineering…..

2014

21

Political ecology

2012

22

Ecology and management of forest soils

2013

23

Soil hydrology, land use and Agriculture,…

2011

24

Environmental and Ecological statistic with R

2017

25

Policy Instrument for Environmental and Natural…

2003

26

Invasive species-Risk Assessment and management

2017

27

Plant Taxonomy- Past, Present, and future

 

28

Statistical methods for the Social Sciences - fith edition

2018

29

Biology of Plants -Sixth Edition

2003

30

Thermo-hydro-mechanical Processing of wood

2012

31

Image processing and Gis for Remote sensing – Techniques and application

2016

32

The Nature and properties of soils

2017

33

Simplipied design of wood structures

2009

34

Hydrodynamics and water quality modeling river, lakes….

2017

35

Sampling oppopulation methods and application

2008

36

Fundamentals of conservation biology

2007

37

Sức bền vật liệu II

2017

38

Thống kê doanh nghiệp

2017

39

Cơ học đất

2017

40

Hướng dẫn thực hành phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn

2017

41

Thi công cầu

2017

42

Kế toán trên máy vi tính

2017

43

Hướng dẫn thực hành lập kế hoạch khuyến nông

2017

44

Thống kê kinh tế

2017

45

Nguyên lý kế toán

2017

46

Một số bệnh ký sinh trùng thường gặp ở chó

2017

47

Nghìn năm sân khấu Thăng Long

2017

48

Văn hiến Thăng Long tập 1

2017

49

Văn hiến Thăng Long tập 2

2017

50

Văn hiến Thăng Long tập 3

2017

51

Địa chí vùng Tây Hồ

2017

52

Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn Hiến

2017

53

Thành Thăng Long Hà Nội

2016

54

Kẻ sỹ Thăng Long

2017

55

Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội

2015


Chia sẻ