Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo lịch phục vụ Độc giả

2 tháng 3, 2018
Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo lịch phục vụ của Thư viện tại địa điểm mới nhà T2 (sau khi chuyển từ T10 xuống) như sau:

Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo lịch phục vụ của Thư viện tại địa điểm mới nhà T2 (sau khi chuyển từ T10 xuống) như sau:

 1. Phòng đọc; Phòng Luận văn, luận án; Phòng Báo, Tạp chí 

  - Thời gian: 7h00 - 21h00

  - Mở cửa phục vụ  từ thứ 2 đến thứ 6 (ngày và tối).  Riêng thứ 7 phục vụ: 7h00 - 14h00. 
   
 2. Phòng Giáo trình mượn về (tầng 1)

  - Sáng: 7h30 - 12h00

  - Chiều 13h30 - 17h00

  - Mở cửa phục vụ  từ thứ 2 đến thứ 6.  Thứ 7, CN, ngày lễ nghỉ. 
   
 3. Các Phòng khác: Làm việc giờ hành chính 

  - Sáng: 7h30 - 12h00

  - Chiều 13h30 - 17h00

  - Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6.  Thứ 7, CN, ngày lễ nghỉ.

Trân trọng thông báo.


Chia sẻ