Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo V/v đặt mua sách phục vụ giảng dạy, học tập

11 tháng 5, 2018
Thư viện trân trọng giới thiệu sách của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tới các quý độc giả.

Thư viện trân trọng giới thiệu sách của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tới các quý độc giả.

Các Khoa/ viện, Bộ môn có nhu cầu đặt mua sách lập danh mục và gửi yêu cầu về bộ phận Bổ sung trao đổi Thư viện trước ngày 31/5/2018 theo biểu mẫu đính kèm (BM.docx).

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Liên hệ: Bà Vũ Thị Tịnh - Điện thoại: 0936.900.011

Email: vttinhvfu@gmail.com.

Trân trọng thông báo.


Chia sẻ