Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo Về việc lập danh mục sách, tài liệu tham khảo cần bổ sung phục vụ công tác đào tạo

10 tháng 9, 2018
Thực hiện công tác khắc phục, nâng cao chất lượng giáo dục sau khi đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục; Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018. Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai lập danh mục sách, tài liệu tham khảo cần bổ sung phục vụ công tác đào tạo cụ thể như sau:

Mẫu lập Danh mục sách, tài liệu tham khảo đề nghị bổ sung Tải về.


Chia sẻ