Chính sách sử dụng tài nguyên số Trường Đại học Lâm nghiệp

21 tháng 12, 2022

1.

Chính sách chung:

 

Thư viện số Trường Đại học Lâm nghiệp được xây dựng trên "Giao diện web", với mục tiêu cung cấp dữ liệu đã được số hóa bao gồm dữ liệu liên quan đến các bài giảng, giáo trình, kết quả nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn, luận án... Tất cả tài nguyên dưới dạng bản số của Thư viện có được là do việc tập hợp và số hóa các tài liệu nhằm tạo điều kiện khai thác thông tin một cách rộng rãi, phục vụ Bạn đọc nói chung và các cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, người lao động trong trường nói riêng.

Địa chỉ truy cập: http://elib.vnuf.edu.vn

2.

Mức độ khai thác thông tin của Bạn đọc:

 

- Tài khoản người dùng sẽ do bạn đọc đăng ký trên trang Thư viện số Trường Đại học Lâm nghiệp, cùng với mật khẩu trên cơ sở yêu cầu/nhu cầu của Bạn đọc.

- Mức độ phân quyền truy cập của Bạn đọc sẽ được thể hiện ở từng bộ sưu tập và tài liệu nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch trong quá trình khai thác thông tin của Người đọc.

- Bạn đọc có quyền truy cập và khai thác nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện theo chính sách và hướng dẫn của Thư viện để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí;

- Việc phân quyền sẽ do Thư viện thực hiện trên cơ sở tính chất của từng loại tài liệu, từng nhóm đối tượng bạn đọc.

+ Bạn đọc trong Trường Đại học Lâm nghiệp (cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh) được xem toàn văn tất cả tài liệu điện tử/tài liệu số Thư viện có với số lượt truy cập không hạn chế/ngày khi đã được cấp tài khoản của Thư viện số.

+ Bạn đọc ngoài Trường được xem thông tin mô tả tài liệu/ tóm tắt/tổng quan theo cấp độ mật được quy định đối với từng loại tài liệu điện tử/ tài liệu số cụ thể.

+ Đối với việc tải tài liệu: Bạn đọc là cán bộ viên chức, giảng viên trong trường được tải miễn phí đối với tài liệu trong các bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT và Văn bản pháp luật…(thuộc tính và phân quyền đối với các bộ sưu tập này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho bạn đọc).

- Tùy từng bộ sưu tập và tính chất phổ biến của mỗi loại tài liệu, Bạn đọc có thể được xem biểu ghi biên mục, đọc trực tuyến hoặc download tài liệu thông qua tài khoản đăng nhập của mình.

- Thư viện rất hoan nghênh bạn đọc hỗ trợ bổ sung thêm tài liệu số cho Thư viện thông qua Bộ sưu tập kiểm duyệt để nguồn tài nguyên của Thư viện ngày càng phong phú hơn.

3 Trách nhiệm của các bên
 

• Thư viện:

- Tạo điều kiện và hỗ trợ Bạn đọc trong việc tiếp cận và sử dụng tài nguyên số;

- Giải đáp vướng mắc của bạn đọc trong quá trình khai thác tài liệu số khi có nhu cầu.

• Bạn đọc:

- Bạn đọc có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản, không cho người khác mượn sử dụng. Trường hợp bị mất tài khoản, hay bị lộ tài khoản cần thay đổi mật khẩu thì báo cho Thư viện trường;

- Chỉ sử dụng tài liệu cho việc học tập và nghiên cứu của cá nhân, không trao đổi, mua bán vì mục đích kinh doanh thương mại. 

- Không được download tài liệu và phát tán lên mạng Internet bằng bất cứ hình thức nào;

- Đảm bảo sự chính xác, không thay đổi đối với thông tin gốc (ví dụ các thông tin toàn văn trong CSDL).
Bạn đọc vi phạm các điều khoản nêu trên và các quy định khác của Pháp luật Việt Nam về Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác sẽ bị khóa tài khoản truy cập hoặc chịu các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Trường và của Pháp luật.

4. 

Quyền hạn của Bạn đọc đối với CSDL mua quyền truy cập,  dùng thử, miễn phí – online:

 

Đối với các cơ sở dữ liệu trực tuyến mà Thư viện mua quyền truy cập, CSDL dùng thử, CSDL miễn phí từ các nhà cung cấp ở trong nước và ở nước ngoài,... Bạn đọc của Thư viện cần phải tuân thủ các yêu cầu của nhà cung cấp, các chính sách sử dụng theo đúng Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả ở trong nước và quốc tế.

* Những điều Bạn đọc được phép thực hiện:

Xem toàn văn và tra cứu nội dung trong các CSDL trực tuyến đã mua.

* Những điều Bạn đọc không được phép thực hiện:

- Không được truy cập tới những vị trí không cho phép khai thác trong các CSDL đã mua hoặc được tài trợ;

- Không được bán, bán lại, cho thuê, cấp phép hay chuyển giao những tài liệu số được khai thác từ CSDL đã mua.

5. 

Địa chỉ liên hệ:

 

Trong trường hợp cần thêm thông tin và hỗ trợ về việc khai thác và sử dụng tài liệu số, Bạn đọc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

+ Liên hệ qua kênh Zalo hỗ trợ bạn đọc 24/7 theo link và mã QR-code dưới đây:

+ Gửi email tới địa chỉ: thuviendhln@vnuf.edu.vn

+ Liên hệ theo số điện thoại: 0248 5886618

+ Liên hệ qua kênh Fanpage: https://www.facebook.com/libvnuf

 


Chia sẻ