Danh mục sách mới quý III năm 2022

13 tháng 9, 2022
Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB
I Giáo trình, bài giảng      
1 Effector of transcription (ET) Novel epigenetic regulators associated with genomic DNA methylation in Arbidosis Bui Thi Mai Huong,…[et al] Khoa học và Kỹ thuật 2022
2 Cơ sở tính toán máy và thiết bị khai thác - sơ chế gỗ TS. Trần Văn Tưởng (Cb),
TS. Hoàng Sơn
Khoa học và Kỹ thuật 2022
3 Giáo trình Xây dựng mặt đường ô tô Đặng Văn Thanh (Chủ biên),… và những người khác Khoa học và Kỹ thuật 2022
II Tài liệu biếu tặng      
1 Thơ: Đôi bờ Phạm Bá Nhơn Hội nhà văn 2022
2 Câu đối toàn thư: Luận văn thi tập - lời hay ý đẹp Phạm Bá Nhơn Hội nhà văn 2022
3 Vấn đề phụ nữ ở nước ta Nguyễn Văn Vĩnh Phụ nữ VN 2021
4 Dư luận nữ quyền tại Huế: (1926-1929) trên sách báo đương thời Lại Nguyễn Ân, Nguyễn Kim Hiền (Sưu tầm và biên soạn) Phụ nữ VN 2021
5 Địa vật lý ứng dụng trong khảo cổ, khảo sát đê đập, địa chất công trình và môi trường ở Việt Nam PGS.TS. Vũ Đức Minh ĐH quốc gia HN 2019
6 Địa chất môi trường với phát triển bền vững Việt Nam công nghệ địa môi trường cho bảo vệ môi trường vùng khai thác và chế biến khoáng sản Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Trần Đăng Quy ĐH quốc gia HN 2020
7 Một số phương pháp mới xử lý, phân tích tài liệu và trọng lực phục vụ nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất Phạm Thành Luân,… [và những người khác] ĐH quốc gia HN 2020
8 Nonlinear static and dynamic stability of functionally graded plates and shells Nguyen Dinh Duc National Uiniversity, Hanoi 2014
9 Aspects of rare earth transition metal intermetallics: Volume 1 Nguyen Huu Duc National Uiniversity, Hanoi 2014
10 Wave propagation in layered structures: Application in Engineering and biological material characterization Phan Hai Dang National Uiniversity, Hanoi 2021
11 Hành trình tri thức thời kinh tế số TS. Bùi Quang Tuyến ĐH quốc gia HN 2020
12 Xã hội học về biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Anh ĐH quốc gia HN 2022
13 Chỉ tiêu công và tăng trưởng kinh tế lý thuyết và các phát hiện từ phân tích định lượng TS. Hoàng Khắc Lịch (chủ biên),… [và những người khác] ĐH quốc gia HN 2021
14 Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và lãnh đạo: Cách tiếp cận từ thung lũng Silicon Muhammad Mashhood Alam; Người dịch: Nguyễn Thị Kim Oanh ĐH quốc gia HN 2021
15 Chủ nghĩa khu vực những vấn đề lý luận và thực tiễn Phạm Quang Minh (Chủ biên), Hoàng Khắc Nam, Bùi Hải Đăng ĐH quốc gia HN 2019
16 Ruộng đất, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại Nguyễn Văn Khánh ĐH quốc gia HN 2015
17 Kỹ thuật trồng Hông (Paulownia fortunei) TS. Lê Hồng Phúc Nông nghiệp 2022
18 Kỹ thuật trồng cọc Dậu (Jatropha curcas L.) TS. Lê Hồng Phúc Nông nghiệp 2022
19 Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt nam (1930-2000) Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển Quân đội nhân dân 2021
20 Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000) Lê Hai và những người khác Quân đội nhân dân 2021
         

Chia sẻ