Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo về việc Khảo sát bạn đọc Thư viện năm học 2021 - 2022

22 tháng 6, 2022
Công tác phục vụ Bạn đọc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của một Thư viện trường đại học. Để cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc Thư viện, Nhà trường tiến hành khảo sát bạn đọc nhằm thu thập ý kiến đánh giá, phản hồi về nguồn học liệu, chất lượng phục vụ bạn đọc, với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian khảo sát: Từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022.

- Đối tượng khảo sát: Bạn đọc Thư viện bao gồm: Giảng viên, cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường Đại học Lâm nghiệp, …

- Hình thức khảo sát:

       + Trực tuyến theo đường link sau: by.com.vn/wcBVoF 

       + Quét mã phía dưới văn bản này.

Nhận được Thông báo này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong trường thông báo tới cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được biết và thực hiện./.

Xem chi tiết thông báo: File đính kèm

 

 


Chia sẻ