Danh mục bài giảng do Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức biên soạn (đến tháng 4 năm 2022)

18 tháng 4, 2022
STT Tên bài giảng Năm XB
1 Kỹ thuật điện và điện tử 1992
2 Cơ sở kỹ thuật công nghiệp tập 1 1992
3 Cơ sở kỹ thuật công nghiệp tập 2 1992
4 Lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản tập 1 1992
5 Lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản tập 2 1992
6 Khí tượng thủy văn rừng tập 1 1992
7 Hình học họa hình tập 1 1992
8 Luật và hành chính lâm nghiệp 1992
9 Thuỷ lực và máy thuỷ lực 1992
10 Lâm nghiệp xã hội 1993
11 Vật lý đại cương 1993
12 Cơ giới hóa và tự động hóa trong chế biến lâm sản 1993
13 Kỹ thuật nhiệt 1993
14 Luật hành chính lâm nghiệp 1995
15 Trồng trọt 2009
16 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2010
17 Máy chuyên dùng 2010
18 Phương pháp tiếp cận khoa học 2010
19 Canh tác nông nghiệp 2010
20 Cơ học kết cấu 1 2012
21 Thực hành tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2012
22 Kiến thức bản địa trong nông lâm nghiệp 2013
23 Làm vườn đại cương 2013
24 Lập kế hoạch khuyến nông 2013
25 Quản lý môi trường đô thị 2013
26 Thổ nhưỡng 2 2013
27 Kỹ thuật xử lý chất thải 2013
28 Hình họa và vẽ kỹ thuật 2014
29 Vật liệu xây dựng 2014
30 Công nghệ sau thu hoạch nông sản 2014
31 Luật và chính sách môi trường 2014
32 Công trình điện dân dụng 2014
33 Toán ứng dụng trong khoa học quản lý 2014
34 Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế 2014
35 Kế toán ngân sách 2014
36 Quản lý dự án phát triển 2014
37 Kỹ thuật sản xuất rau an toàn 2014
38 Phát triển cộng đồng 2014
39 Dao động ô tô máy kéo 2015
40 Động lực học kéo và phanh ô tô máy kéo 2015
41 Kỹ thuật nhiệt 2015
42 Nhập môn kiến trúc cảnh quan 2015
43 Nông nghiệp đại cương  2015
44 Phương pháp đào tạo người lớn tuổi  2015
45 Tài liệu thực hành môn vật lý đại cương  2015
46 Tài liệu thực hành môn vật lý 1 2015
47 Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình 2015
48 Ứng dụng 3DSMax trong thiết kế cảnh quan 2015
49 Vẽ kỹ thuật xây dựng cảnh quan 2015
50 Cơ sở dữ liệu phân tán  2016
51 Hóa học phân tích 2016
52 Kế toán tài chính 2 2016
53 Kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường 2016
54 Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị  2016
55 Kỹ năng giao tiếp cơ bản  2016
56 Lập trình mạng 2016
57 Lập trình với cơ sở dữ liệu 2016
58 Pháp luật đại cương 2016
59 Thực tập nghề nghiệp 2 2016
60 Toán ứng dụng trong khoa học môi trường 2016
61 Vẽ mĩ thuật 1 2016
62 Bài tập toán cao cấp  2017
63 Bản đồ học  2017
64 Cơ học đất  2017
65 Cơ sở dữ liệu   2017
66 Công nghệ xẻ  2017
67 Đàm phán trong kinh doanh  2017
68 Hệ thống thông tin đất đai  2017
69 Hướng dẫn thực hành Gis & viễn thám  2017
70 Hướng  dẫn thực hành phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn  2017
71 Hướng  dẫn thực hành lập kế hoạch khuyến nông 2017
72 Kế toán trên máy vi tính 2017
73 Kinh tế học vi mô 1 2017
74 Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề  2017
75 Nguyên lý kế toán  2017
76 Phát triển sinh kế  2017
77 Phương pháp Khuyến nông  2017
78 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  2017
79 Quản lý dự án  2017
80 Quản trị kinh doanh 2 2017
81 Quản trị công nghệ  2017
82 Sức bền vật liệu II  2017
83 Tài chính tiền tệ  2017
84 Thiết kế sản phẩm nội thất  2017
85 Thống kê doanh nghiệp  2017
86 Thống kê kinh tế 2017
87 Thủy văn công trình  2017
88 Thi công cầu  2017
89 Xây dựng mặt đường ô tô 2017
90 Xác suất thống kê  2017
91 Tài liệu hướng dẫn thực hành trắc địa 2018
92 Tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống thông tin đất đai 2018
93 Sổ tay điều tra đất  2018
94 Quản lý thuế  2018
95 Phân tích kinh doanh 2018
96 Kiểm toán  2018
97 Nguyên lý thống kê  2018
98 Kế toán quản trị  2018
99 Lý thuyết mạch  2018
100 Hướng dẫn thực hành hệ ứng dụng matlab trong phân tích mạch điện  2018
101 Điện tử 2 2018
102 Hướng dẫn thí nghiệm điện tử 2 2018
103 Quản trị sản xuất  2018
104 Tài liệu hướng dẫn thực hành nghề nghiệp 1 2018
105 Kỹ thuật sinh học môi trường  2018
106 Reading for success.2nd term  2018
107 Sentence structures and errors 2018
108 Phân tích dữ liệu trong lâm nghiệp bằng phần mềm Stastitica 2018
109 Kỹ thuật xung số 2018
110 Văn hóa kinh doanh  2018
111 Bài tập xác suất thống kê 2018
112 Phân Tích môi trường 2018
113 Xây dựng mô hình trình diễn trong khuyến nông  2018
114 Tác động của biến đổi khí hậu đến nông ngiệp và giải pháp ứng phó 2018
115 Toán rời rạc  2019
116 Ngôn ngữ hình thức  2019
117 Pháp luật về tài nguyên và môi trường  2019
118 Thi công cầu I 2019
119 Thực hành hóa học đại cương  2019
120 Hóa học hợp chất cao phân tử  2019
121 An sinh xã hội  2019
122 Khoa học môi trường đại cương  2019
123 Cấp thoát nước  2019
124 Thị trường chứng khoán 2019
125 Kinh tế thương mại và dịch vụ  2019
126 Kế toán tài chính 1 2019
127 Kinh tế lượng1 2019
128 Giải tích 1 2019
129 Toán thống kê cho khoa học xã hội  2019
130 Tài liệu hướng dẫn thực hành cây lương thực  2019
131 Kế toán hành chính sự nghiệp 2020
132 Thống kê trong lâm nghiệp 2020
133 Cơ sở kiến trúc 2020
134 Kiến trúc công trình 2020
135 Quản lý tài chính công 2020
136  Thiết kế nhà bê tông cốt thép 2020
137 Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật xung số 2020
138 Nguyên lý máy 2020
139 Tôn giáo học đại cương 2020
140 Lôgíc học 2020
141 Giáo dục và truyền thông môi trường 2020
142 Thực hành sinh hóa trao đổi chất 2020
143 Listening 3 2020
144 Thực hành công nghệ vi sinh 2020
145 Kỹ thuật điện tử 2020
146 An toàn và vệ sinh lao động 2020
147 Quản lý sử dụng đất 2020
148 Tổ chức công tác kế toán 2020
149 Quản lý nhà nước về kinh tế 2020
150 Kinh tế môi trường 2020
151 Bài giảng lịch sử văn minh thế giới 2021
152 Thực hành điều tra rừng 2021
153 Bài giảng xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 2021
154 Bài giảng mạch giao diện máy tính 2021
155 Bài giảng vật lý đại cương 2021
156 Thực hành điều tra rừng 2021
157 Bài giảng thí nghiệm và kiểm định công trình 2021
158 Thực hành bảo quản gỗ 2021
159 Bài giảng luật kinh tế 2021
160 Bài giảng hành vi con người và môi trường xã hội 2021
161 Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ. 2021
162 Bài tập giải tích II 2021
163 Bài giảng kinh tế vĩ mô I 2021
164 Reading 3 2021
165 Bài giảng quản trị kinh doanh lữ hành 2021
166 Bài giảng hướng dẫn Du lịch 2021
167 Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị 2021
169 Bài giảng Công tác xã hội với người nghèo 2021
170 Bài giảng Công tác xã hội với nhóm dân tộc thiểu số 2021
171 Bài giảng Công tác xã hội với trẻ em 2021
172 Bài giảng Đồ án thiết kế nhà bê tông cốt thé 2021
173 Bài giảng Giáo dục quốc phòng và an ninh 2021
174 Bài giảng Kết cấu thép 2021
175 Bài giảng Kinh tế nông nghiệp 2021
176 Bài giảng Kỹ thuật thủy khí  2021
180 Bài giảng Tổ chức thi công công trình nội thất 2021
182 Bài giảng Văn hóa và phát triển  2021
168 Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật 2022
177 Bài giảng Luật thú y 2022
178 Bài giảng Quản trị nhà hàng 2022
179 Bài giảng Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội 2022
181 Bài giảng Thực thi pháp luật  2022
183 Bài giảng Viễn thám và GIS 2022
184 Lecture notes Natural resource ecology and measurement  2022
     

Chia sẻ