Dịch vụ Bạn đọc tại Thư viện Đại học Lâm nghiệp

27 tháng 8, 2018

1. Dịch vụ tra cứu, hướng dẫn và hỗ trợ bạn đọc sử dụng tài liệu thư viện
Đây là một dịch vụ hữu dụng, hỗ trợ người dùng tin ở bất cứ chỗ nào cũng có thể tiếp cận với nguồn tài nguyên thư viện.
- Thư viện thực hiện việc hướng dẫn tra cứu, tiếp nhận phản hồi yêu cầu thông tin, giải đáp trực tiếp những thắc mắc của bạn đọc trong quá trình tìm kiếm thông tin về tài liệu của thư viện đồng thời hỗ trợ bạn đọc xác định, đánh giá chọn lọc thông tin phù hợp với nhu cầu tin.
- Phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên vào đầu năm học để giới thiệu về thư viện và hướng dẫn tra cứu tài liệu cho sinh viên mới nhập học.
- Xây dựng các sản phẩm thư mục nhằm quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ bạn đọc trong tra cứu và sử dụng tài liệu như: Thư mục giới thiệu sách mới, Thư mục bài trích, Bộ từ khóa chuyên ngành Lâm nghiệp,…
- Hướng dẫn bạn đọc cách lựa chọn, sử dụng, thủ tục mượn trả tài liệu trên giá và tài liệu từng kho.

2. Dịch vụ khai thác và cung cấp và sử dụng tài liệu đọc tại chỗ
Dành cho tất cả giảng viên, nhân viên và sinh viên Đại học Lâm nghiệp khai thác tài liệu ngay tại thư viện.
Trước đây dịch vụ này hoạt động theo phương thức kho đóng, từ 2007 đến nay đã đổi phương thức từ kho đóng sang kho mở nhằm tăng khả năng tiếp cận và khai thác tài liệu một cách hiệu quả hơn. Tài liệu trong các kho mở cũng được áp dụng linh hoạt và sắp xếp một cách khoa học giúp bạn đọc thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm tài liệu. Các tài liệu phục vụ đọc tại chỗ được sắp xếp và phục vụ tại các kho: Tham khảo, giáo trình, ngoại văn, tra cứu, luận văn, báo – tạp chí.

3. Dịch vụ cung cấp tài liệu về nhà (Phòng mượn sách giáo trình)
Giảng viên/ nhân viên và sinh viên Đại học Lâm nghiệp có thể mượn sách giáo trình về nhà. Tiêu chuẩn mượn trong vòng 1 học kỳ. Trễ hạn trả sách sẽ bị xử phạt theo quy định trong Nội quy thư viện.
Giảng viên/ nhân viên dùng thẻ viên chức để đăng ký mượn sách. Sinh viên yêu cầu mang thẻ sinh viên và phải cược tiền để được cấp quyền mượn sách (làm thủ tục ở bàn thủ thư).
Sách tra cứu, sách có 1 bản, tài liệu multimedia, luận văn, tạp chí không thuộc diện được mượn về. Những sách không cho mượn bạn đọc vẫn có thể sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ hoặc photo.

4. Dịch vụ Photo, scan tài liệu
Thư viện làm dịch vụ photo (in màu), scan có thu phí. Nếu bạn đọc có nhu cầu photo/scan để có được một vài chương phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của mình (tuân thủ luật bản quyền), Bạn đọc hãy liên hệ quầy phục vụ tại các phòng đọc để được hướng dẫn chi tiết.

5. Dịch vụ Internet
Được trang bị hệ thống máy tính, phục vụ miễn phí cho tất cả người dùng tin đến thư viện truy cập thông tin trên Internet cũng như tra cứu, sử dụng nguồn tài liệu có trong thư viện.
Trường hợp bạn muốn sao chép hoặc in ấn các tài liệu hợp pháp trên mạng, hãy đặt yêu cầu với nhân viên trực tại các phòng.

6. Dịch vụ khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên điện tử
Ngoài lớp hướng dẫn dành cho tân sinh viên đầu năm học, Thư viện hướng dẫn bạn đọc khai thác, sử dụng nguồn tin điện tử dưới nhiều hình thức: nhóm, cá nhân, trả lời qua hình thức email,….
Thư viện ĐHLN đưa "Hệ thống quản lý tài nguyên số và khai thác CSDL trực tuyến qua mạng Internet" vào phục vụ bạn đọc.
Triển khai "Hệ thống quản lý tài nguyên số và khai thác CSDL trực tuyến qua mạng Internet" sẽ giúp cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh có điều kiện thuận lợi sử dụng vốn tài nguyên thông tin của thư viện không bị giới hạn bởi không gian và thời gian; Sử dụng nguồn tin điện tử mà không cần đến Thư viện. Bạn đọc có thể truy cập nguồn tin điện tử từ bất cứ máy tính nào có kết nối mạng Internet.
CSDL bao gồm hầu hết các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, luận văn, luận án...​


Chia sẻ