Nội quy Thư viện

16 tháng 6, 2021

Bạn đọc vi phạm nội quy, quy định của Thư Viện bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của pháp luật và của Trường.
1. Bạn đọc trong Trường được phép sử dụng thẻ viên chức, thẻ sinh viên, thẻ học viên (sau đây gọi chung là thẻ) để ra vào và sử dụng dịch vụ của Thư viện; Được tra cứu, tìm thông tin, tài liệu, sử dụng tài liệu, sản phẩm, dịch vụ của Thư viện; Được sử dụng các phương tiện, thiết bị, hạ tầng cơ sở vật chất tại Thư viện miễn phí; Được hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin, tài liệu, thư viện miễn phí.

2. Bạn đọc trong Trường có trách nhiệm bảo quản thẻ, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác. Bạn đọc trong Trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để người khác lợi dụng thẻ của mình lấy tài liệu thư viện hoặc thực hiện các hành vi trái phép gây ảnh hưởng đến uy tín của Trường và Thư viện.

3. Bạn đọc đến Thư viện phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự; chấp hành các quy định trong giao tiếp nơi công sở, thực hiện nếp sống văn minh và ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường sư phạm trong khu vực Thư viện.

4. Khi vào Thư viện, bạn đọc phải để đồ dùng cá nhân tại khu vực gửi đồ, tự bảo quản chìa khóa tủ gửi đồ, không để tiền, tài sản quý trong tủ gửi đồ.

5. Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không mang chất dễ gây cháy, nổ, không hút thuốc lá, trong Thư viện; Có nghĩa vụ xuất trình thẻ cũng như các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu kiểm tra của người có trách nhiệm.

6. Được khai thác sử dụng thông tin, tài liệu theo các quy định của Nhà trường và Thư viện.

7. Việc sao lưu tài liệu trong Thư viện phải tuân theo các quy định của Pháp luật về bản quyền tác giả, tác phẩm và theo hướng dẫn của cán bộ Thư viện;

8. Không được tự ý vào các khu vực dành riêng cho cán bộ Thư viện nếu không có nhiệm vụ hoặc không được yêu cầu;

9. Bạn đọc không công tác, học tập trong Trường có nhu cầu tra cứu, tìm thông tin, tài liệu, sử dụng tài liệu, sản phẩm, dịch vụ Thư viện phải có chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ và phải chấp hành các nội quy, quy định của Nhà trường và Thư viện;

10. Bạn đọc khi có ý kiến đóng góp, phản ánh về thời gian, chất lượng phục vụ, tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ Thư viện..., trực tiếp góp ý tại bàn trực của cán bộ thủ thư, gửi thư qua địa chỉ email thuviendhln@vfu.edu.vn, hoặc trực tiếp tại phòng làm việc của Ban Giám đốc Thư viện.


Chia sẻ