Danh sách các Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở đa ngành phổ biến

21 tháng 1, 2019

Thư viện giới thiệu nguồn tài liệu hữu ích, được xuất bản dưới dạng truy cập mở bởi các trường Đại học danh tiếng trên thế giới nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại trường.

1. RMIT Vietnam Learning Lab 

2. JSTOR Open Access E-books

3. Doab

4. Khan Academy

5. OER commons

6. OERu

7. Open Course Library

8. OpenDOAR

9. Project Gutenberg

10. INTECH 


Chia sẻ