Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo
Cơ sở dữ liệu khai thác trực tuyến 31 tháng 8, 2023

Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, học tập nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên, Thư viện đã thống kê một số CSDL của Trường, CSDL mua quyền truy cập, CSDL miễn phí,... Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, NCS, HSSV của Trường được phép truy cập, sử dụng hoàn toàn miễn phí. Thư viện xin thông báo tới Quý Thầy Cô được biết, khai thác và sử dụng phục vụ quá trình giảng dạy, học tập và NCKH.

Đọc tiếp
Thông báo tạm dừng hệ thống Thư viện số Trường Đại học Lâm nghiệp (http://elib.vnuf.edu.vn) 31 tháng 5, 2023

Thời gian: từ chiều 31/5/2023 đến 5/6/2023. Mục đích: Việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác nâng cấp hệ thống máy chủ.

Đọc tiếp
Thông báo Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023 17 tháng 4, 2023

Thực hiện thông báo số 277/TB-ĐHLN-TCCB ngày 10/4/2023, về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023, Thư viện thông báo tạm dừng phục vụ bạn đọc trong thời gian nghỉ Lễ.

Đọc tiếp
Cơ sở dữ liệu khai thác trực tuyến 6 tháng 2, 2023

Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, học tập nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên, Thư viện đã thống kê một số CSDL của Trường, CSDL mua quyền truy cập, CSDL miễn phí,... Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, NCS, HSSV của Trường được phép truy cập, sử dụng hoàn toàn miễn phí. Thư viện xin thông báo tới Quý Thầy Cô được biết, khai thác và sử dụng phục vụ quá trình giảng dạy, học tập và NCKH.

Đọc tiếp