Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo
Cơ sở dữ liệu khai thác trực tuyến 6 tháng 2, 2023

Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, học tập nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên, Thư viện đã thống kê một số CSDL của Trường, CSDL mua quyền truy cập, CSDL miễn phí,... Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, NCS, HSSV của Trường được phép truy cập, sử dụng hoàn toàn miễn phí. Thư viện xin thông báo tới Quý Thầy Cô được biết, khai thác và sử dụng phục vụ quá trình giảng dạy, học tập và NCKH.

Đọc tiếp
Thông báo về việc Thư viện nghỉ phục vụ bạn đọc ngày 22, 23/10/2022 21 tháng 10, 2022

Thư viện dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 22 đến ngày 23 (THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT) tháng 10 năm 2022, để làm nghiệp vụ kho phục vụ.

Đọc tiếp
Thông báo về việc nghỉ phục vụ bạn đọc chiều ngày 14/9/2022 13 tháng 9, 2022

Thư viện dừng phục vụ bạn đọc từ 14 h đến 19h (ca 2), ngày 14 tháng 9 năm 2022, để tổ chức Đại hội Chi bộ.

Đọc tiếp
Thông báo Về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2022 29 tháng 8, 2022

Căn cứ thông báo số 1773/TB-ĐHLN-TCCB ngày 15/8/2022, về việc nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2022. Thư viện thông báo tạm dừng phục vụ trong thời gian nghỉ Lễ như sau:

Đọc tiếp
Thông báo tạm dừng hệ thống Thư viện số Trường Đại học Lâm nghiệp (http://elib.vnuf.edu.vn) 23 tháng 8, 2022

Để việc bảo trì, chuyển đổi hệ thống Thư viện số sang máy chủ mới được thuận lợi, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tới bạn đọc kế hoạch bảo trì, chuyển đổi hệ thống Thư viện số như sau:

Đọc tiếp