Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo về việc nghỉ phục vụ bạn đọc chiều ngày 14/9/2022

13 tháng 9, 2022
Thư viện dừng phục vụ bạn đọc từ 14 h đến 19h (ca 2), ngày 14 tháng 9 năm 2022, để tổ chức Đại hội Chi bộ.

Sau thời gian trên Thư viện mở cửa phục vụ Bạn đọc bình thường.

Khi có sự thay đổi về thời gian phục vụ, Thư viện sẽ thông báo trên Cổng thông tin Thư viện.

Trân trọng thông báo!

 

 


Chia sẻ