Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo về việc Thư viện nghỉ phục vụ bạn đọc ngày 22, 23/10/2022

21 tháng 10, 2022
Thư viện dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 22 đến ngày 23 (THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT) tháng 10 năm 2022, để làm nghiệp vụ kho phục vụ.

Thư viện dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 22 đến ngày 23 (THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT) tháng 10 năm 2022, để làm nghiệp vụ kho phục vụ.

Sau thời gian trên Thư viện mở cửa phục vụ Bạn đọc bình thường.

Khi có sự thay đổi về thời gian phục vụ, Thư viện sẽ thông báo trên Cổng thông tin Thư viện.

Trân trọng thông báo!


Chia sẻ