Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Dùng thử 03 bộ cơ sở dữ liệu Gale

26 tháng 4, 2022
Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên, NCS, học viên cao học, sinh viên và học sinh, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ Số (IDT Vietnam) triển khai chương trình dùng thử 03 bộ Cơ sở dữ liệu Gale, cụ thể như sau:

- Gale Academic OneFile: Cung cấp hàng triệu bài báo khác nhau từ hơn 17.000 tạp chí học thuật, bộ CSDL với đa dạng các chủ đề phục vụ nhu cầu của người học ở các độ tuổi khác nhau từ học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu. CSDL bao gồm các chủ đề: Nghệ thuật và nhân văn; công nghiệp; kinh tế học; truyền thông và mỹ thuật; toán học; khoa học chính trị; lịch sử; khoa học xã hội và nhân văn…

- Gale OneFile Agriculture: Cung cấp dữ liệu với phạm vi bao quát rộng rãi về nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan. Bộ sưu tập này cung cấp một cái nhìn toàn diện về các kiến thức phát triển ngành nông nghiệp.

- Gale OneFile Environmental Studies and Policy: Là một nguồn tài nguyên số cung cấp thông tin về môi trường và chính sách với hơn 5,4 triệu bài báo từ hơn 300 tạp chí và nội dung tham khảo bao gồm: Đất, Khoa học và Quản lý; Nhập môn Nông học; Thực phẩm, Cây trồng & Môi trường; Khoa học đất cơ bản…

Địa chỉ truy cập CSDL:    https://link.gale.com/apps/menu?u=vnvnuf

Password: champion

Thời gian dùng thử: từ ngày 21/04/2022 đến ngày 31/05/2022. 

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong Trường thông báo tới CBVC, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh được biết để khai thác thông tin phục vụ quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ Thư viện theo địa chỉ email: thuviendhln@vnuf.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời./.


Chia sẻ