Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo Về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2022

29 tháng 8, 2022
Căn cứ thông báo số 1773/TB-ĐHLN-TCCB ngày 15/8/2022, về việc nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2022. Thư viện thông báo tạm dừng phục vụ trong thời gian nghỉ Lễ như sau:

Thư viện tạm dừng phục vụ Bạn đọc từ ngày 01 đến hết ngày 04/9/2022. Sau thời gian nghỉ lễ Thư viện mở cửa phục vụ Bạn đọc bình thường.

Khi có sự thay đổi về thời gian phục vụ, Thư viện sẽ thông báo trên Cổng thông tin Thư viện.

Trân trọng thông báo!

 


Chia sẻ