Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo tạm dừng hệ thống Thư viện số Trường Đại học Lâm nghiệp (http://elib.vnuf.edu.vn)

26 tháng 4, 2023

Thời gian: từ 26/4/2023 đến 29/4/2023.

Mục đích: Việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống.

Trong thời gian sửa chữa, bảo trì hệ thống Thư viện số (http://elib.vnuf.edu.vn) tạm dừng hoạt động. 

Thư viện đang cố gắng khắc phục nhanh nhất  để có thể phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Rất mong bạn đọc thông cảm cho sự bất tiện này.

Trân trọng!

 


Chia sẻ