Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp

Giới thiệu Sách mới
Danh mục sách mới đưa vào phục vụ tháng 4 năm 2021 Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
Thông báo
Thông báo về việc thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc tại Thư viện Căn cứ thông báo số 733/TB-ĐHLN-ĐT ngày 29/04/2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp Vv tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với bậc đào tạo đại học hệ chính quy; Thư viện thông báo thời gian mở cửa Thư viện từ ngày 05/04/2020 theo giờ hành chính cụ thể như sau:
Nội quy - Quy định
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Thư viện là tổ chức hành chính trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Quyết định số 2699/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lâm nghiệp về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin - Thư viện phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Lâm nghiệp và nhu cầu của bạn đọc.