Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp

Giới thiệu Sách mới
Danh mục sách mới Quý III năm 2021 Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc danh mục sách mới quý III năm 2021 đã được biên mục, xếp giá và đưa vào phục vụ. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
Thông báo
Cơ sở dữ liệu khai thác trực tuyến Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, học tập nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên, Thư viện đã thống kê một số CSDL của Trường, CSDL mua quyền truy cập, CSDL miễn phí,... Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, NCS, HSSV của Trường được phép truy cập, sử dụng hoàn toàn miễn phí. Thư viện xin thông báo tới Quý Thầy Cô được biết, khai thác và sử dụng phục vụ quá trình giảng dạy, học tập và NCKH.
Tin tức - sự kiện
Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp là thành viên của Trung tâm Tri thức số Sáng ngày 01/10/2021, Cổng thông tin Trung tâm Tri thức số “Kết nối thư viện số dùng chung - Đổi mới sáng tạo” đã được khai trương trực tuyến dưới sự phối hợp chủ trì của Trung tâm Thông tin -Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC), Liên Chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALA) và Công ty Cổ phần Tư vấn & Tích hợp công nghệ D&L (DLCORP).