Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp

Giới thiệu Sách mới
Danh mục sách mới quý II năm 2020 Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý II năm 2020. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
Thông báo
Tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn khai thác tài nguyên Thư viện" Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Thư viện về nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc trong bối cảnh mới, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn khai thác tài nguyên Thư viện", cụ thể như sau:
Nội quy - Quy định
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Thư viện là tổ chức hành chính trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Quyết định số 2699/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lâm nghiệp về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin - Thư viện phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Lâm nghiệp và nhu cầu của bạn đọc.
Tin tức - sự kiện
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 Nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” trên phạm vi toàn quốc.