Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp

Giới thiệu Sách mới
Danh mục sách mới quý IV năm 2019 Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý IV năm 2019. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
Thông báo
Thông báo Về việc nghỉ Tết Nguyên đán (Canh Tý) năm 2020 Theo thông báo số: 53/TB-ĐHLN-HCTH, ngày 08/01/2020, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp tạm dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020. Thư viện trân trọng thông báo.
Nội quy - Quy định
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Thư viện là tổ chức hành chính trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Quyết định số 2699/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lâm nghiệp về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin - Thư viện phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Lâm nghiệp và nhu cầu của bạn đọc.