Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Dùng thử 02 CSDLvề lâm nghiệp: Forest Science Database và Forestry Compendium 13 tháng 11, 2020

Để tăng cường nguồn lực thông tin hỗ trợ cho đào tạo, học tập và nghiên cứu, Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp với các nhà xuất bản lớn trên thế giới triển khai chương trình dùng thử miễn phí 02 CSDL điện tử: Forest Science Database và Forestry Compendium.

Đọc tiếp
Lịch phục vụ Bạn đọc theo mùa đông 28 tháng 10, 2020

Thực hiện thông báo số 1941/TB-ĐHLN-HCTH, ngày 26/10/2020 của Trường Đại học Lâm nghiệp. Thư viện thông báo giờ phục vụ Bạn đọc theo lịch như sau:

Đọc tiếp
Tạm dừng khai thác tài liệu trên trang Thư viện điện tử 14 tháng 10, 2020

Để việc sao lưu CSDL điện tử của Thư viện được đầy đủ, an toàn. Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm dừng khai thác tài liệu trên trang Thư viện điện tử Dspace (http://elib.vnuf.edu.vn/) cụ thể như sau:

Đọc tiếp
Cơ sở dữ liệu khai thác trực tuyến 25 tháng 9, 2020

Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, học tập nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên, Thư viện đã thống kê một số CSDL của Trường, CSDL mua quyền truy cập, CSDL miễn phí… Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, NCS, HSSV của Trường được phép truy cập, sử dụng hoàn toàn miễn phí. Thư viện xin thông báo tới Quý Thầy Cô được biết, khai thác và sử dụng phục vụ quá trình giảng dạy, học tập và NCKH.

Đọc tiếp
Thông báo Về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2020 24 tháng 8, 2020

Thực hiện thông báo số 1473/TB-ĐHLN-TCCB ngày 19/8/2020, về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2020. Thư viện thông báo tạm dừng phục vụ trong thời gian nghỉ Lễ như sau:

Đọc tiếp