Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Cơ sở dữ liệu khai thác trực tuyến 11 tháng 5, 2021

Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, học tập nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên, Thư viện đã thống kê một số CSDL của Trường, CSDL mua quyền truy cập, CSDL miễn phí,... Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, NCS, HSSV của Trường được phép truy cập, sử dụng hoàn toàn miễn phí. Thư viện xin thông báo tới Quý Thầy Cô được biết, khai thác và sử dụng phục vụ quá trình giảng dạy, học tập và NCKH.

Đọc tiếp
Thông báo về việc thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc tại Thư viện 5 tháng 5, 2021

Căn cứ thông báo số 733/TB-ĐHLN-ĐT ngày 29/04/2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp Vv tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với bậc đào tạo đại học hệ chính quy; Thư viện thông báo thời gian mở cửa Thư viện từ ngày 05/04/2020 theo giờ hành chính cụ thể như sau:

Đọc tiếp
Thông báo nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021 20 tháng 4, 2021

Theo thông báo số: 619/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 16/04/2021 của Trường Đại học Lâm Nghiệp về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021. Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tạm dừng phục vụ Bạn đọc trong thời gian nghỉ Lễ theo lịch như sau:

Đọc tiếp
Thông báo về việc sử dụng bộ cơ sở dữ liệu RSC Gold 30 tháng 3, 2021

Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên, NCS, học viên cao học, sinh viên và học sinh, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại và Thông tin kỹ thuật (TED Engineering Document Jsc.) triển khai chương trình dùng thử bộ Cơ sở dữ liệu RSC Gold (Royal Society of Chemistry).

Đọc tiếp
Thông báo về việc dùng thử bộ cơ sở dữ liệu World Scientific 22 tháng 3, 2021

Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên, NCS, học viên cao học, sinh viên và học sinh, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại và Thông tin kỹ thuật (TED Engineering Document Jsc.) triển khai chương trình dùng thử bộ Cơ sở dữ liệu World Scientific.

Đọc tiếp