Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Tạm dừng khai thác tài liệu trên trang Thư viện điện tử

14 tháng 10, 2020
Để việc sao lưu CSDL điện tử của Thư viện được đầy đủ, an toàn. Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm dừng khai thác tài liệu trên trang Thư viện điện tử Dspace (http://elib.vnuf.edu.vn/) cụ thể như sau:

Thời gian tạm dừng: 

      Từ 17h ngày 14/10/2020 đến 8h ngày 15/10/2020.

Ngoài thời gian trên, trang Thư viện điện tử (http://elib.vnuf.edu.vn/) hoạt động bình thường.

Rất mong sự thông cảm của toàn thể toàn thể Quý bạn đọc. Mọi thắc mắc xin liên hệ bộ phận thường trực tại Thư viện hoặc qua email: thuviendhln@vnuf.edu.vn./.

Trân trọng.


Chia sẻ