Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Dùng thử 02 CSDLvề lâm nghiệp: Forest Science Database và Forestry Compendium

13 tháng 11, 2020
Để tăng cường nguồn lực thông tin hỗ trợ cho đào tạo, học tập và nghiên cứu, Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp với các nhà xuất bản lớn trên thế giới triển khai chương trình dùng thử miễn phí 02 CSDL điện tử: Forest Science Database và Forestry Compendium.

Thời gian truy cập dùng thử: từ ngày 12/11/2020 đến hết 12/12/2020.

Phạm vi truy cập: sử dụng trong dải IP của Trường đại học Lâm nghiệp.

Thông tin giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm:

1. Forest Science Database - www.cabi.org/forestscience

CSDL Forest Science Database là CSDL thông tin lớn nhất thế giới về Lâm nghiệp và các chủ đề liên quan, là nguồn tài nguyên Internet hàng đầu thế giới về rừng, khoa học gỗ và nghiên cứu nông lâm kết hợp. Thông tin được cập nhật hàng tuần, về các vấn đề nghiên cứu lâm nghiệp toàn cầu trong 75 năm qua, như: nông lâm kết hợp, lâm nghiệp, sinh học cây, sử dụng đất và khoa học gỗ. Tác động của biến đổi khí hậu, phá rừng, khai thác rừng và lâm nghiệp đô thị, do nhà xuất bản CABI (Anh) cung cấp trên 1 giao diện:

- Hơn 1,3 triệu bản ghi thư mục từ những năm 1939 đến nay;

- Hơn 56.000 tài liệu toàn văn chất lượng cao, được Peer-review (các bài báo, bài báo hội nghị, báo cáo);

- Đánh giá CAB, phân tích kịp thời được viết bởi các chuyên gia chủ đề;

- Tin tức;

- Lịch sự kiện hội nghị / hội thảo về chủ đề lâm nghiệp.

2. Forestry Compendium  - www.cabi.org/fc

Forestry Compendium là CSDL trích yếu về Lâm nghiệp lớn nhất thế giới: Một bản tổng hợp kiến thức lâm nghiệp duy nhất, với thông tin về các loài cây nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới và cây gỗ có tầm quan trọng kinh tế, các loài cây thân gỗ và sâu bệnh hại cây. Đây là một kho tài nguyên tham khảo, hỗ trợ độc giả nhiều thông tin về các loài cây với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, bao gồm cả các thử nghiệm trong trồng rừng, nông lâm kết hợp và hệ thống rừng tự nhiên - lý tưởng cho việc ra quyết định thực tế, với:

• Hơn 1.400 bảng dữ liệu chi tiết về các loài cây có tầm quan trọng kinh tế trên toàn thế giới và các loài ít được biết đến có tầm quan trọng địa phương, do các chuyên gia chuẩn bị và xác minh độc lập;

• Hơn 900 bảng dữ liệu chi tiết về sâu, bệnh và cỏ dại rừng;

• Bảng dữ liệu cơ bản về hơn 18.000 loài khác;

• Hơn 34.000 bài báo toàn văn;

• Truy cập vào hơn 412.000 bài báo từ CAB Abstract;

• Hơn 5.500 hình ảnh minh họa để dễ dàng xác định và giảng dạy;

• Bảng thuật ngữ đa ngôn ngữ bao gồm hơn 16.000 thuật ngữ lâm nghiệp bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha;

• Một thư viện tài liệu về các khía cạnh khác nhau của Lâm nghiệp bao gồm toàn văn của hơn 100 tài liệu được chọn lọc, bao gồm các văn bản của FAO, CABI và CIFOR.

Trong quá trình sử dụng mọi thắc mắc xin liên hệ: Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp, theo số điện thoại: 02485886618, Email: thuviendhln@vnuf.edu.vn./.


Chia sẻ