Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo Về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2020

24 tháng 8, 2020
Thực hiện thông báo số 1473/TB-ĐHLN-TCCB ngày 19/8/2020, về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2020. Thư viện thông báo tạm dừng phục vụ trong thời gian nghỉ Lễ như sau:

Thư viện tạm dừng phục vụ Bạn đọc ngày 02/9/2020 (thứ Tư). Sau thời gian nghỉ lễ Thư viện mở cửa phục vụ Bạn đọc bình thường.

Trân trọng thông báo!

 


Chia sẻ