Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo về việc sử dụng bộ cơ sở dữ liệu RSC Gold

30 tháng 3, 2021
Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên, NCS, học viên cao học, sinh viên và học sinh, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại và Thông tin kỹ thuật (TED Engineering Document Jsc.) triển khai chương trình dùng thử bộ Cơ sở dữ liệu RSC Gold (Royal Society of Chemistry).


Chia sẻ