Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021

20 tháng 4, 2021
Theo thông báo số: 619/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 16/04/2021 của Trường Đại học Lâm Nghiệp về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021. Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tạm dừng phục vụ Bạn đọc trong thời gian nghỉ Lễ theo lịch như sau:

- Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương: 21/4/2021 (thứ Tư).

- Nghỉ ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5: từ ngày 30/4/2021 (thứ Sáu) đến hết ngày 03/5/2021 (thứ Hai).

Thư viện mở cửa hoạt động bình thường sau thời gian nghỉ Lễ.

Khi có sự thay đổi về thời gian phục vụ, Thư viện sẽ thông báo trên Cổng thông tin Thư viện.

Trân trọng thông báo!

-------------------------------------------------------------------------------------------


Chia sẻ