Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo về việc thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc tại Thư viện

5 tháng 5, 2021
Căn cứ thông báo số 733/TB-ĐHLN-ĐT ngày 29/04/2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp Vv tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với bậc đào tạo đại học hệ chính quy; Thư viện thông báo thời gian mở cửa Thư viện từ ngày 05/04/2020 theo giờ hành chính cụ thể như sau:

- Sáng: 7h30-12h;

- Chiều: 13h30-17h.

Ngoài ra, Thư viện tiếp tục duy trì bạn đọc trực tuyến trên trang Thư viện số của Nhà trường tại địa chỉ: http://elib.vnuf.edu.vn

Lịch mở cửa phục vụ trực tiếp tại Thư viện sẽ thực hiện đến khi Nhà trường có thông báo mới.

Trân trọng thông báo!


Chia sẻ