Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo về việc thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc tại Thư viện

24 tháng 2, 2021
Căn cứ vào thông báo số 190/TB-ĐHLN-ĐT ngày 16/02/2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp Vv tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với bậc đào tạo đại học hệ chính quy; Thư viện thông báo thời gian mở cửa Thư viện từ ngày 17/02/2020 theo giờ hành chính cụ thể như sau:

Lịch mở cửa phục vụ bạn đọc trực tiếp tại Thư viện như sau:

- Sáng: 7h30-12h;

- Chiều: 13h30-17h.

- Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7, CN, ngày lễ nghỉ.

Khi có sự thay đổi về thời gian phục vụ, Thư viện sẽ thông báo trên Cổng thông tin Thư viện.

Trân trọng thông báo!


Chia sẻ