Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo về việc thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc tại Thư viện

15 tháng 3, 2021
Thực hiện thông báo số 312/TB-ĐHLN-ĐT, ngày 09/3/2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2020 - 2021. Thư viện thông báo giờ phục vụ Bạn đọc theo lịch như sau:

1. Phòng đọc; Phòng Luận văn, luận án; Phòng Báo, Tạp chí; Cổng từ

     Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật. Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết:

      - Thứ 2 đến thứ 6: từ 07h00 đến 19h00;

      - Thứ 7: sáng từ 07h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00;

      -  Chủ nhật: Từ 7h00 đến 11h00.

2. Các Phòng khác

      Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7, CN, ngày lễ nghỉ:

      - Sáng: 7h30 - 12h00;

      - Chiều 13h30 - 17h00.

Chú ý: Khi có sự thay đổi đột xuất Thư viện sẽ thống báo trên Cổng thông tin Thư viện.

Trân trọng thông báo!


Chia sẻ