Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo
Cơ sở dữ liệu khai thác trực tuyến 25 tháng 9, 2020

Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, học tập nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên, Thư viện đã thống kê một số CSDL của Trường, CSDL mua quyền truy cập, CSDL miễn phí… Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, NCS, HSSV của Trường được phép truy cập, sử dụng hoàn toàn miễn phí. Thư viện xin thông báo tới Quý Thầy Cô được biết, khai thác và sử dụng phục vụ quá trình giảng dạy, học tập và NCKH.

Đọc tiếp
Thông báo Về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2020 24 tháng 8, 2020

Thực hiện thông báo số 1473/TB-ĐHLN-TCCB ngày 19/8/2020, về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2020. Thư viện thông báo tạm dừng phục vụ trong thời gian nghỉ Lễ như sau:

Đọc tiếp
Tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn khai thác tài nguyên Thư viện" 17 tháng 6, 2020

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Thư viện về nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc trong bối cảnh mới, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn khai thác tài nguyên Thư viện", cụ thể như sau:

Đọc tiếp
Điều chỉnh thời lượng phục vụ bạn đọc tại Thư viện 5 tháng 6, 2020

Thực hiện thông báo số: 917/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 04/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Từ ngày 15/6/2020 Thư viện thông báo giờ phục vụ Bạn đọc theo lịch như sau:

Đọc tiếp
Thông báo về việc nghỉ ngày Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2020. 15 tháng 4, 2020

Thực hiện thông báo số: 507/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 30/03/2020, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp tạm dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 30/04/2020 đến hết ngày 03/05/2020. Thư viện trân trọng thông báo.

Đọc tiếp