Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo về việc nghỉ ngày Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2020.

15 tháng 4, 2020
Thực hiện thông báo số: 507/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 30/03/2020, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp tạm dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 30/04/2020 đến hết ngày 03/05/2020. Thư viện trân trọng thông báo.


Chia sẻ