Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp

Tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn khai thác tài nguyên Thư viện"

17 tháng 6, 2020
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Thư viện về nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc trong bối cảnh mới, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn khai thác tài nguyên Thư viện", cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Giới thiệu và cung cấp các hướng dẫn về phương pháp định vị và sử dụng các khu vực chức năng, tài liệu, dịch vụ của Thư viện; các qui định, chính sách của Thư viện.

Trang bị cho bạn đọc những kỹ năng cần thiết để có thể tìm kiếm, khai thác thông tin, tài nguyên Thư viện hiệu quả nhất phục vụ học tập và nghiên cứu.

2. Nội dung hướng dẫn

- Giới thiệu về các nguồn tài nguyên Thư viện;

- Cách thức tra cứu tài liệu cơ bản và nâng cao đối với: (1) Tài liệu in; (2) Tài liệu điện tử (Thư viện điện tử);

- Cách thức tìm kiếm, khai khác các cơ sở dữ liệu; nguồn tài nguyên liên kết phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học… của bạn đọc.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức 

- Thời gian: Thứ 6 của tuần cuối các tháng trong năm; bắt đầu tổ chức lớp từ tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng đọc Thư viện. 

4. Hình thức đăng ký

- Đăng ký online theo địa chỉ: https://bom.to/61JVtQ , hoặc quét mã để đăng ký. 

- Đăng ký theo cá nhân, nhóm hoặc lớp gửi về Thư viện (mẫu đăng ký).

- Đăng ký trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ thông tin Thư viện.

- Gửi thông tin đăng ký tới địa chỉ email: bandocthuvienln@gmail.com; điện thoại số 0975964759 (cô Kim Anh).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Email: bandocthuvienln@gmail.com

                                                 Fanpage: https://www.facebook.com/libvnuf 


Chia sẻ