Danh mục bài giảng do Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức biên soạn (đến tháng 4 năm 2020)

27 tháng 3, 2020

 

STT

 Tên bài giảng

Năm XB

1

Kỹ thuật điện và điện tử

1992

2

Cơ sở kỹ thuật công nghiệp tập 1

1992

3

Cơ sở kỹ thuật công nghiệp tập 2

1992

4

Lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản tập 1

1992

5

Lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản tập 2

1992

6

Khí tượng thủy văn rừng tập 1

1992

7

Hình học họa hình tập 1

1992

8

Luật và hành chính lâm nghiệp

1992

9

Thuỷ lực và máy thuỷ lực

1992

10

Lâm nghiệp xã hội

1993

11

Vật lý đại cương

1993

12

Cơ giới hóa và tự động hóa trong chế biến lâm sản

1993

13

Kỹ thuật nhiệt

1993

14

Luật hành chính lâm nghiệp

1995

15

Trồng trọt

2009

16

Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai

2010

17

Máy chuyên dùng

2010

18

Phương pháp tiếp cận khoa học

2010

19

Canh tác nông nghiệp

2010

20

Cơ học kết cấu 1

2012

21

Thực hành tin học ứng dụng trong quản lý đất đai

2012

22

Kiến thức bản địa trong nông lâm nghiệp

2013

23

Làm vườn đại cương

2013

24

Lập kế hoạch khuyến nông

2013

25

Quản lý môi trường đô thị

2013

26

Thổ nhưỡng 2

2013

27

Kỹ thuật xử lý chất thải

2013

28

Hình họa và vẽ kỹ thuật

2014

29

Vật liệu xây dựng

2014

30

Công nghệ sau thu hoạch nông sản

2014

31

Luật và chính sách môi trường

2014

32

Công trình điện dân dụng

2014

33

Toán ứng dụng trong khoa học quản lý

2014

34

Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế

2014

35

Kế toán ngân sách

2014

36

Quản lý dự án phát triển

2014

37

Kỹ thuật sản xuất rau an toàn

2014

38

Phát triển cộng đồng

2014

39

Dao động ô tô máy kéo

2015

40

Động lực học kéo và phanh ô tô máy kéo

2015

41

Kỹ thuật nhiệt

2015

42

Nhập môn kiến trúc cảnh quan

2015

43

Nông nghiệp đại cương

2015

44

Phương pháp đào tạo người lớn tuổi

2015

45

Tài liệu thực hành môn vật lý đại cương

2015

46

Tài liệu thực hành môn vật lý 1

2015

47

Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình

2015

48

Ứng dụng 3DSMax trong thiết kế cảnh quan

2015

49

Vẽ kỹ thuật xây dựng cảnh quan

2015

50

Cơ sở dữ liệu phân tán

2016

51

Hóa học phân tích

2016

52

Kế toán tài chính 2

2016

53

Kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường

2016

54

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

2016

55

Kỹ năng giao tiếp cơ bản

2016

56

Lập trình mạng

2016

57

Lập trình với cơ sở dữ liệu

2016

58

Pháp luật đại cương

2016

59

Thực tập nghề nghiệp 2

2016

60

Toán ứng dụng trong khoa học môi trường

2016

61

Vẽ mĩ thuật 1

2016

62

Bài tập toán cao cấp

2017

63

Bản đồ học

2017

64

Cơ học đất

2017

65

Cơ sở dữ liệu 

2017

66

Công nghệ xẻ

2017

67

Đàm phán trong kinh doanh

2017

68

Hệ thống thông tin đất đai

2017

69

Hướng dẫn thực hành Gis & viễn thám

2017

70

Hướng  dẫn thực hành phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn

2017

71

Hướng  dẫn thực hành lập kế hoạch khuyến nông

2017

72

Kế toán trên máy vi tính

2017

73

Kinh tế học vi mô 1

2017

74

Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề

2017

75

Nguyên lý kế toán

2017

76

Phát triển sinh kế

2017

77

Phương pháp Khuyến nông

2017

78

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

2017

79

Quản lý dự án

2017

80

Quản trị kinh doanh 2

2017

81

Quản trị công nghệ

2017

82

Sức bền vật liệu II

2017

83

Tài chính tiền tệ

2017

84

Thiết kế sản phẩm nội thất

2017

85

Thống kê doanh nghiệp

2017

86

Thống kê kinh tế

2017

87

Thủy văn công trình

2017

88

Thi công cầu

2017

89

Xây dựng mặt đường ô tô

2017

90

Xác suất thống kê

2017

91

Tài liệu hướng dẫn thực hành trắc địa

2018

92

Tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống thông tin đất đai

2018

93

Sổ tay điều tra đất

2018

94

Quản lý thuế

2018

95

Phân tích kinh doanh

2018

96

Kiểm toán

2018

97

Nguyên lý thống kê

2018

98

Kế toán quản trị

2018

99

Lý thuyết mạch

2018

100

Hướng dẫn thực hành hệ ứng dụng matlab trong phân tích mạch điện

2018

101

Điện tử 2

2018

102

Hướng dẫn thí nghiệm điện tử 2

2018

103

Quản trị sản xuất

2018

104

Tài liệu hướng dẫn thực hành nghề nghiệp 1

2018

105

Kỹ thuật sinh học môi trường

2018

106

Reading for success.2nd term

2018

107

Sentence structures and errors

2018

108

Phân tích dữ liệu trong lâm nghiệp bằng phần mềm Stastitica

2018

109

Kỹ thuật xung số

2018

110

Văn hóa kinh doanh

2018

111

Bài tập xác suất thống kê

2018

112

Phân Tích môi trường

2018

113

Xây dựng mô hình trình diễn trong khuyến nông

2018

114

Tác động của biến đổi khí hậu đến nông ngiệp và giải pháp ứng phó

2018

115

Toán rời rạc 

2019

116

Ngôn ngữ hình thức 

2019

117

Pháp luật về tài nguyên và môi trường 

2019

118

Thi công cầu I

2019

119

Thực hành hóa học đại cương

2019

120

Hóa học hợp chất cao phân tử

2019

121

An sinh xã hội

2019

122

Khoa học môi trường đại cương

2019

123

Cấp thoát nước

2019

124

Thị trường chứng khoán

2019

125

Kinh tế thương mại và dịch vụ

2019

126

Kế toán tài chính 1

2019

127

Kinh tế lượng1

2019

128

Giải tích 1

2019

129

Toán thống kê cho khoa học xã hội

2019

130

Tài liệu hướng dẫn thực hành cây lương thực

2019

131

Kế toán hành chính sự nghiệp

2020

132

Thống kê trong lâm nghiệp

2020

133

Cơ sở kiến trúc

2020

134

Kiến trúc công trình

2020

135

Quản lý tài chính công

2020

136

 Thiết kế nhà bê tông cốt thép

2020

137

Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật xung số

2020

138

Nguyên lý máy

2020

139

Tôn giáo học đại cương

2020

140

Lôgíc học

2020

141

Giáo dục và truyền thông môi trường

2020

142

Thực hành sinh hóa trao đổi chất

2020

143

Listening 3

2020

144

Thực hành công nghệ vi sinh

2020

     

Để tra cứu thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:

         (1) Hệ thống Thư viện điện tử tại địa chỉ: http://elib.vnuf.edu.vn/;

         (2) CSDL danh mục tài liệu in tại địa chỉ:http://libol.vnuf.edu.vn/opac/.


Chia sẻ