Giới thiệu sách mới
Danh mục sách mới quý I năm 2023 22 tháng 3, 2023

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý IV năm 2022 (đợt II) 30 tháng 12, 2022

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý IV năm 2022 (đợt I) 4 tháng 11, 2022

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý III năm 2022 13 tháng 9, 2022

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý II năm 2022, đợt 4 6 tháng 6, 2022

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý II năm 2022, đợt 3 11 tháng 5, 2022

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý II năm 2022, đợt 2 27 tháng 4, 2022

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý II năm 2022, đợt 1 27 tháng 4, 2022

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Sách tặng: Giáo trình Kỹ thuật di truyền nguyên lý và ứng dụng 15 tháng 3, 2022

Ngày 15/3/2022, GS.TS. Bùi Chí Bửu, Uỷ viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp thăm Trường Đại học Lâm nghiệp và tặng sách cho Thư viện Nhà trường. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Giáo trình Kỹ thuật di truyền nguyên lý và ứng dụng".

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý I năm 2022 21 tháng 1, 2022

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc danh mục sách mới quý I năm 2022 đã được biên mục, xếp giá và đưa vào phục vụ. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp