Danh mục sách mới quý IV năm 2022 (đợt II)

30 tháng 12, 2022
Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB
I Giáo trình, bài giảng      
1 Bài giảng Đạo đức nghề công tác xã hội ThS. Nguyễn Thu Trang (Chủ biên),
ThS. Bùi Thị Ngọc Thoa.
ĐHLN 2022
2 Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm ThS. Hoàng Thị Kim Oanh,
TS. Nguyễn Thị Xuân Hương.
ĐHLN 2022
3 Bài giảng Quản lý du lịch sinh thái tại vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên TS. Bùi Thị Minh Nguyệt (chủ biên),
TS. Nguyễn Thị Xuân Hương.
ĐHLN 2022
4 Bài giảng Vật lý môi trường Bùi Thị Toàn Thư (Chủ biên)
Lưu Bích Linh,
Dương Xuân Núi,
Nguyễn Vũ Cẩm Bình,
Nguyễn Hữu Cương,
Nguyễn Thị Quỳnh Chi,
Nguyễn Thị Huyền,
Nguyễn Thị Thúy Hiền.
ĐHLN 2022
5 Bài giảng Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng,
ThS. Trần Thị Nhâm.
ĐHLN 2022
6 Giáo trình Chi tiết máy  Nguyễn Văn Tựu (Chủ biên),
TS. Trần Công Chi,
ThS. Nguyễn Hoàng Tân
KH&KT 2022
7 Điều tra, giám sát tài nguyên rừng bằng ứng dụng di động (Sách tham khảo) TS.Bùi Mạnh Hưng,
ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng.
KH&KT 2022
II Tài liệu biếu tặng      
  Người Pu Péo ở Việt nam   Thông tấn 2022
         

Chia sẻ