Danh mục sách mới quý II năm 2022, đợt 2

27 tháng 4, 2022
Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm XB
I Sách Quỹ Châu Á tặng      
1 Back to basics: Cryptocurrency investing Kiana Danial Wiley 2019
2 The little book of trading: Trend following strategy for big winnings Michael W. Covel Wiley 2012
3 Innovative teams: Unlock creative enargy generate new ideas brainstorm effectivelys Harvard business review pres Harvard business review press 2015
4 Performance reviews: Evaluate performance offor constructive feedback discuss tough topics Harvard business review pres Harvard business review press 2015
5 9 things successful people do differently Heidi Grant, Halvorson Harvard business review press 2012
6 The iconic articles by the bestselling authors of blue ocean strategy W. Chan Kim, Renee mauborgne Harvard business review press 2017
7 Chinese phrases for dummies Wendy Abraham Wiley 2005
8 Finance basics: Decode the jargon navigate key staements gauge performance Harvard business review pres Harvard business review press 2014
9 Back to basics: Insurance Jack Hungelmann Wiley 2018
10 Shirlay, I jest!: A storied life Cindy Williams LP 2015
11 Power up: Taking charge of your financial destiny Howard S. Dvorkin Wiley 2013
12 Photography, life, and the opposites Len Bernstein Delia Press 2013
13 Assistive technologies: Principles and practice (4th) Albert M. Cook,
Janice M. Polgar
Elsevier 2015
14 Business & Professional communication (Texas Edition) Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler Mc-Graw Hill 2015
15 HBR guide to Delivering effective feedback Harvard business review press Harvard business review press 2016
16 HBR'S 10 must reads On emotional intelligence Harvard business review press Harvard business review press 2015
17 HBR'S 10 must reads On  Entrepreneurship and Startups/ Harvard business review press Harvard business review press 2018
18 HBR guide to Getting the right work done Harvard business review press Harvard business review press 2012
19 HBR'S 10 must reads The definitive management ideas of the year from Harvard business review press 2019 Harvard business review press Harvard business review press 2019
20 HBR guide to Better business writing: Engage readers tighten and brighten make your case Bryan A. Garner Harvard business review press 2012
21 HBR'S 10 must reads On strategy Harvard business review press Harvard business review press 2011
22 HBR'S 10 must reads The definitive management ideas of the year from Harvard business review press 2018/Harvard business review press/ Harvard business review press Harvard business review press 2018
23 HBR'S 10 must reads On Leadership Harvard business review press Harvard business review press 2011
24 HBR'S 10 must reads On Managing yourself Harvard business review press Harvard business review press 2010
25 Nine lies about work: A freethinking leader's guide to the real world Marcus Buckingham, Ashley Goodall Harvard business review press 2019
26 Leading transformation: How to take charge of your company's future Nathan Furr, Kyle Nel, Thomas Zoëga Ramsøy Harvard business review press 2018
27 The revenue acceleration rules Shashi Upadhyay, Kent McCormick Wiley 2018
28 Leading clarity: The breakthrough strategy unleash People, Profit and Performance Brad Deutser Wiley 2018
29 Intermediate microeconomics: A modern approach (9th) Hal R. Varian Norton&Company 2014
II Sách Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng      
1 Như chim sải cánh: Giai thoại thiền cho đời sống tỉnh thức = A bird on the wing Osho, Thái An (dịch) Hồng Đức 2013
2 Thiền Osho, Lê Xuân Khoa (dịch) Hà Nội 2021
3 Sáng tạo: Bùng cháy sức mạnh bên trong = Creativity: Unleashing the forces Within Osho, Hồ Thị Việt Hà (dịch) Dân trí 2015
4 Hạnh phúc tại tâm = The happiness that comes from within Osho, Lê Thị Thanh Tâm (dịch) Hồng Đức 2020
5 Đàn ông = The book of men Osho, Tú Hà (Dịch) Hà Nội 2021
6 Suy ngẫm cuối cùng vào buổi tối = Last in the evening Osho, Thái An (dịch) Hồng Đức 2022
7 Đạo con đường không lối = The way of Tao Osho, Phạm Ngọc Thạch (dịch) Dân trí 2016
8 Từ bi: Trên cả trắc ẩn và yêu thương = Compassion: The ultimate flowering of love Osho, Hồ Thị Việt Hà (dịch) Dân trí 2017
9 Bốn mươi gương thành công Dale Carnegie, Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
10 Bán đảo Ả rập: Tinh thần hồi giáo & thảm kịch dầu mỏ Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2021
11 À, là thế = Ah, this Osho, Thái An (dịch) Hồng Đức 2021
12 Bài học Israel: Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc thông minh nhất thế giới Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
13 Quẳng gánh lo và vui sống = How to stop worrying & start living Dale Carnegie,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2018
14 Trò chuyện với vĩ nhân = Meetings with Remarkable people Osho,
Lâm Đặng Cam Tháo (dịch)
Dân trí 2016
15 Thân mật: Cội nguồn của hạnh phúc = Intimacy: Trusting oneself and the other Osho,
Lâm Đặng Cam Tháo (dịch)
Dân trí 2018
16 Upanishad Osho,
Lê Xuân Khoa (dịch)
Hà Nội 2020
17 Tantra Osho,
Lê Xuân Khoa (dịch)
Hà Nội 2021
18 Suy ngẫm đầu tiên vào buổi sáng = First in the morning Osho, Thái An (dịch) Hồng Đức 2022
19 Can đảm: Là chính mình trong thế giới nguy hiểm = Courage: The joy of living dangerously Osho,
Lâm Đặng Cam Tháo (dịch)
Dân trí 2016
20 Lịch sử văn minh Ấn Độ = The lessons of history Will Durant,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2021
21 Lịch sử văn minh Ả Rập Will Durant,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2021
22 Phụ nữ = The book of women Osho, Thanh Huyền (dịch) Hà Nội 2020
23 Gương danh nhân những bài học thành công Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
24 Gương hi sinh những bài học thành công Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
25 Gương kiên nhẫn những bài học thành công Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
26 Gương chiến đấu những bài học thành công Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
27 Chấp nhận cuộc đời Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2019
28 Luyện lý trí tư duy lí tính Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
29 Rèn luyện tình cảm = L'education iiks sentiments P.F. Thomas,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2018
30 Tổ chức công việc làm ăn Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
31 Con đường lập nghiệp: Ý chí vững vàng để thành công = Your mind and how to use it W.J. Ennever,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2018
32 Thế giới bí mật của trẻ em Thérèse Gouin - Décarie,
Nguyễn Hiến Lê (Soạn dịch)
Hồng Đức 2018
33 Săn sóc sự học của các con Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
34 Tự học để thành công Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2019
35 Sống đẹp /Lin Yutang,
Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2018
36 Các cuộc đời ngoại hạng những bài học thành công Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
37 Sự hiểu biết Osho, Minh Đức (dịch) Hồng Đức 2020
38 Niềm vui sướng Osho, Minh Đức (dịch) Hồng Đức 2019
39 Đạo Osho, Lê Xuân Khoa (dịch) Hà Nội 2021
40 Đức phật Osho, Lê Xuân Khoa (dịch) Hà Nội 2021
41 Người yêu chim hải âu Osho, Minh Đức (dịch) Hồng Đức 2020
42 Lòng trắc ẩn Osho, Minh Đức (dịch Hồng Đức 2019
43 Trực giác Osho, Minh Đức (dịch Hồng Đức 2019
44 33 câu chuyện với các bà mẹ Benjamin Spock,
 Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2018
45 Tương lai trong tay Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
46 Tay trắng làm nên - Chìa khóa thành công Beaverbrook,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2018
47 Ươm mầm Osho, Chickn (dịch) Hà Nội 2021
48 Hiệu năng: Châm ngôn của nhà doanh nghiệp Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
49 Sống đời đáng sống = Life a new life D. G. Powers,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2018
50 Thư gửi người đàn bà không quen biết - Lettres à l'inconnue André Mảuois,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2019
51 Yêu: Yêu trong thức tỉnh gắn bó trong niềm tin = Being in love Osho;
Lâm Đặng Cam Thảo dịch
Dân trí 2021
52 Trang tử: Nam hoa kinh Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2021
53 Tuân tử Nguyễn Hiến Lê & Giản Chi Hồng Đức 2021
54 Khổng tử Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2021
55 Lão tử: Đạo đức kinh Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2021
56 Mạnh tử Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2021
57 Liệt tử và dương tử Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2021
58 Hà phi tử Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2021
59 Nguồn gôc văn minh = The lessons of history Will Durant,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2021
60 Đắc nhân tâm: Bí quyết để thành công = How to win friends & influence people Dale Carnegie,
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Hồng Đức 2020
61 Chiến quốc sách Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi Hồng Đức 2021
62 Sử ký tư mã thiên Nguyễn Hiến Lê (dịch) Hồng Đức 2021
63 Kinh dịch: Đạo của người quân tử Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2021
64 Hồi ký Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2021
         

Chia sẻ