Điều chỉnh thời lượng phục vụ bạn đọc tại Thư viện

5 tháng 6, 2020

Thông báo số: 917/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 04/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

1. Phòng đọc; Phòng Luận văn, luận án; Phòng Báo, Tạp chí, Cổng từ

      Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật. Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết:

      - Thứ 2 đến thứ 6: từ 07:00 đến 19:00;

      - Thứ 7: sáng từ 07:00 đến 11:30; Chiều từ 13:30 đến 17:00;

      -  Chủ nhật: Từ 7:00 đến 11:00.

 2. Các Phòng khác

      Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6.  Thứ 7, CN, ngày lễ nghỉ:

      - Sáng: 7h00 - 11h30;

      - Chiều 13h30 - 17h00.

Chú ý: Khi có sự thay đổi đột xuất Thư viện sẽ thống báo trên Cổng thông tin Thư viện.

Trân trọng thông báo!


Chia sẻ