Lịch phục vụ Bạn đọc theo mùa đông

28 tháng 10, 2020

Từ ngày 01/11/2020, Thư viện thực hiện giờ làm việc như sau:

1. Phòng đọc; Phòng Luận văn, luận án; Phòng Báo, Tạp chí, Cổng từ

      Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật. Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết:

      - Thứ 2 đến thứ 6: từ 07h00 đến 19h00;

      - Thứ 7: sáng từ 07h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00;

      -  Chủ nhật: Từ 7h00 đến 11h00.

 2. Các Phòng khác

      Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6.  Thứ 7, CN, ngày lễ nghỉ:

      - Sáng: 7h30 - 12h00;

      - Chiều 13h30 - 17h00.

Chú ý: Khi có sự thay đổi đột xuất Thư viện sẽ thống báo trên Cổng thông tin Thư viện.

Trân trọng thông báo!


Chia sẻ

Điều chỉnh thời lượng phục vụ bạn đọc tại Thư viện

5 tháng 6, 2020

Thông báo số: 917/TB-ĐHLN-TCCB, ngày 04/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

1. Phòng đọc; Phòng Luận văn, luận án; Phòng Báo, Tạp chí, Cổng từ

      Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật. Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết:

      - Thứ 2 đến thứ 6: từ 07:00 đến 19:00;

      - Thứ 7: sáng từ 07:00 đến 11:30; Chiều từ 13:30 đến 17:00;

      -  Chủ nhật: Từ 7:00 đến 11:00.

 2. Các Phòng khác

      Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6.  Thứ 7, CN, ngày lễ nghỉ:

      - Sáng: 7h00 - 11h30;

      - Chiều 13h30 - 17h00.

Chú ý: Khi có sự thay đổi đột xuất Thư viện sẽ thống báo trên Cổng thông tin Thư viện.

Trân trọng thông báo!


Chia sẻ