Danh mục sách mới quý IV năm 2019

7 tháng 1, 2020
Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý IV năm 2019. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB
I Giáo trình, bài giảng      
1 Giáo trình cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam Tống Văn Chung Giáo dục Việt Nam 2011
2 Giáo trình tổ chức hoạt náo trong hướng dẫn du lịch PGS.TS. Bùi Thanh Thủy Lao động 2018
3 Tourism of historcal cultural vestiges: Du lịch di tích lịch sử văn hóa Lê Thị Tuyết Mai Lao động 2017
4 Giáo trình văn hóa du lịch PGS.TS. Dương Văn Sáu Lao động 2019
5 Giáo trình công tác xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đinh

Bùi Thị Mai Đồng (C.b), Tiêu Thị Minh Hường, Nguyễn Văn Thanh

Giáo dục Việt Nam 2017
6 Giáo trình công tác xã hội với người cao tuổi

Bùi thị Mai Đồng (C.b), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Vệ

Giáo dục Việt Nam 2017
7 Giáo trình Luật đất đai TS. Trần Quang Huy (C.b),..và những người khác Công an nhân dân 2018
8 Giáo trình thiết kế cớ sự trợ giúp của máy tính Trần Văn Tùng Khoa học & Kỹ thuật 2019
9 Giáo trình quy hoạch lâm nghiệp

Trần Hữu Viên (Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Vi Việt Đức

Khoa học & Kỹ thuật 2019
II Tài liệu biếu tặng      
1 Các loài côn trùng có khả năng nhân nuôi sử dụng trong phòng trừ sâu hại cây trồng Việt Nam

Trương Xuân Lam (Cb), Vũ Quang Côn, Nguyễn Quang Cường, Phạm Huy Phong

Khoa học & Kỹ thuật 2018
2 Côn trùng thế giới những điều kỳ thú GS. TS Nguyễn Viết Tùng Học viện Nông nghiệp 2019
3 Các loài Dó trầm thuộc Chi Aquilaria của Việt Nam Nguyễn Thế Nhã (chủ biên),... và những người khác Nông nghiệp 2019
4 Sâu hại măng tre trúc PGS.TS Nguyễn Thế Nhã Nông nghiệp 2008
         

Chia sẻ