Danh mục sách tặng mới đưa vào phục vụ

1 tháng 10, 2020
Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được các tổ chức, cá nhân tặng cho Thư viện. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB
1 Sổ tay phong trào Saemaul Ngô Thị Lan Phương ĐH Quốc gia TP.HCM 2020
2 Giáo trình phong trào Saemaul của Hàn Quốc Ngô Thị Lan Phương ĐH Quốc gia TP.HCM 2020
3 Giáo trình phát triển nông thôn Việt Nam từ bài học kinh nghiệm của phong trào Saemaul Ngô Thị Lan Phương ĐH Quốc gia TP.HCM 2020
4 An toàn lao động và môi trường công nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
5 Autocad 2004 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
6 Chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
7 Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô Ngô Hắc Hùng  GTVT 2008
8 Cơ học đất Ngô Thị Thanh Hương, Hồ Sĩ Lành  GTVT 2014
9 Cơ học kết cấu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
10 Cơ lý thuyết Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
11 Dự toán công trình Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  Thống kê 2009
12 Giáo trình hệ thống điện và điện tử Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
13 Giáo trình xây dựng cầu tập 3 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2008
14 Hình học họa hình Nguyễn Sỹ Hạnh (chủ biên), Trương Sỹ Hòa,
Bùi Vĩnh Phúc 
GTVT 2008
15 Kết cấu bê tông cốt thép Nguyễn Thanh Hưng,
Trần Thị Lý 
GTVT 2014
16 Kết cấu thép Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
17 Khai thác và bảo dưỡng đường Nguyễn Minh Khoa,
Vũ Hoài Nam 
GTVT 2014
18 Kỹ năng lái xe an toàn và bảo vệ môi trường (sách biếu tặng) Phạm Gia Nghi,
Chu Mạnh Hùng,
Phạm Tuấn Thành
GTVT 2010
19 Máy làm đất Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
20 Nhập môn tin học Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
21 Sức bền vật liệu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
22 Thiết kế cầu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
23 Thiết kế đường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
24 Thiết kế và xây dựng cống/Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
25 Tổ chức quản lý công trình xây dựng Phạm Văn Huỳnh,
Trần Trung Hiếu
GTVT 2014
26 Trắc địa Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Loan  GTVT 2014
27 Trang Bị Điện Trong Máy Công Nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
28 Vật liệu xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
29 Vẽ kỹ thuật Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
30 Vẽ kỹ thuật  Hồ Sĩ Cửu,
Phạm Thị Hạnh
GTVT 2010
31 Xây dựng đường ô tô tập 2 : Xây dựng mặt đường ôtô Trần Đình Bảo,
Nguyễn Thị Úy 
GTVT 2003
32 Giáo trình Thiết kế đường ô tô Nguyễn Hoàng Long,
Nguyễn Minh Khoa,
Đồng Văn Phúc 
GTVT 2017
33 Hóa học cơ sở Nguyễn Hữu Cầu  GTVT 2005
34 Hóa học đại cương I Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
35 Bài giảng vật liệu học Vũ Văn Quý  GTVT 2009
36 Toán ứng dụng II Nguyễn Thị Thanh,
Hoàng Thị Cẩm Thạch 
GTVT 2011
37 Vật lý đại cương II/Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  Trường Cao đẳng Giao thông vận tải  GTVT 2009
38 Giáo trình toán ứng dụng I Nguyễn Thị Thanh,
Hoàng Thị Cẩm Thạch 
GTVT 2010
39 Sức bền vật liệu Nguyễn Quang Anh,
Nguyễn Văn Nhậm,
Chu Đình Tụ 
GTVT 2004
         

Chia sẻ