Giới thiệu sách mới
Danh mục sách tặng mới đưa vào phục vụ 1 tháng 10, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được các tổ chức, cá nhân tặng cho Thư viện. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý III năm 2020 14 tháng 9, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý III năm 2020. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách tặng 2020 7 tháng 9, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được Sinh viên tặng năm 2020. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý II năm 2020 16 tháng 6, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý II năm 2020. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý I năm 2020 15 tháng 6, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý I năm 2020. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý IV năm 2019 7 tháng 1, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý IV năm 2019. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp