Danh mục sách mới quý I năm 2020

15 tháng 6, 2020
Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý I năm 2020. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB
  Tài liệu biếu tặng      
1 Xây dựng quân đội củng cố quốc phòng BVTQ trong tình hình mới Ngô Xuân Lịch QĐND 2019
2 Xây dựng quân đội nhân dân VN vững mạnh về chính trị trong tình hình mới Lương Cường QĐND 2019
3 300 ngày đấu tranh, thi hành hiệp định giơnevơ Bộ quốc phòng QĐND 2019
4 Một số vấn đề chi viện chiến lược Trường sơn trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1959-1975) Trần hữu Huy QĐND 2019
5 Thượng tướng Trần Văn Quang hồi ức và kỷ niệm Vũ Hải Đăng QĐND 2019
6 Di chúc chủ tịch HCM soi sáng con đường cách mạng việt nam   QĐND 2019
7 Đại đoàn - sư đoàn quân tiên phong Nhiều tác giả QĐND 2019
8 Thời áo lính (Hồi ký) Trần Mỹ Giống QĐND 2019
9 Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững Nguyễn Việt Phương Xây dựng 2019
10 Cẩm nang an toàn cháy Đoàn Minh Khôi Xây dựng 2019
11 Nhà ở xã hội TS.KTS Ngô Lê Minh Xây dựng 2019
12 Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu/ GS.TS.NGND. Nguyễn Viết Trung,
TS. Trần Thu Hằng
Xây dựng 2019
13 Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 2015 - 2019   ĐHLN 2019
14 Quy phạm thực hành về khai thác rừng Châu Á - Thái Bình Dương Trần Văn Tưởng   1999
15 Người La Hủ ở VN   Thông tấn xã  2019
16 Nghề cổ nước việt từ truyền thống đến hiện đại Vũ Từ Trang PNVN 2019
17 Nam nữ bình quyền Đặng văn Bảy
Hoành Sơn
PNVN 2019
18 Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía Bắc ThS. Nguyễn Lan Phương Thể thao và Du lịch 2019
19 Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vè sức khỏe và những giải pháp nâng cao sức khỏe hiện nay Trương Quốc Uyên Thể thao và Du lịch 2019
20 Hướng dẫn phong trào tập luyện bóng rổ cho mọi người Mạnh Dương Thể thao và Du lịch 2019
21 Các hoạt động thể chất dành cho trẻ Dương Ngọc Minh Thể thao và Du lịch 2019
22 90 năm Đảng cộng sản Việt Nam   Thông tấn 2020
         

Chia sẻ