Danh mục sách mới quý II năm 2020

16 tháng 6, 2020
Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý II năm 2020. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB
I Giáo trình, bài giảng      
1 Cơ sở kiến trúc ThS. Nguyễn Văn Hiệu,
TS. Nguyễn Thị Hương Giang
ĐHLN 2020
2 Thực hành công nghệ vi sinh Ths Nguyễn Thị Thu Hằng ĐHLN 2020
3 Giáo dục và truyền thông Môi trường ThS. Nguyễn Thị Bích Hảo,
ThS. Thái Thị Thúy An
ĐHLN 2020
4 Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật xung số ThS Lê Minh Đức ĐHLN 2020
5 Thực hành hóa sinh trao đổi chất TS Nguyễn Như Ngọc ĐHLN 2020
6 Quản lý tài chính công TS. Đào Lan Phương,
ThS. Dương Thị Thanh Tân,
ThS. Đào Thị Hồng
ĐHLN 2020
7 Tôn giáo học đại cương Ts. Nguyễn Văn khương, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS. Đỗ Khắc Phái ĐHLN 2020
8 Logic học TS. Nguyễn Văn Thắng,
ThS. Trần Thị Phương Nga
ĐHLN 2020
9 Thống kê trong lâm nghiệp TS. Cao Thị Thu Hiền ĐHLN 2020
10 Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Bùi Thị Sen,
ThS. Nguyễn Thị Bích Diệp, TS. Đoàn Thị Hân
ĐHLN 2020
11 Listening 3  Phạm Cong Ngoc,
 Ho Thi Xuan Hong
ĐHLN 2020
12 Thiết kế nhà bê tông cốt thép ThS. Vũ Minh Ngọc, ThS. Phạm văn Thuyết, ThS. Phạm Quang Đạt ĐHLN 2020
13 Nguyên lý máy THS. Nguyễn Đăng Ninh, ThS. Nguyễn Thị Lục, KS. Nguyễn Văn Ngọc ĐHLN 2020
14 Kiến trúc công trình ThS. Cao Đức Thịnh ĐHLN 2020
15 Bệnh lý thú y I PGS.TS.Nguyễn Hữu Nam, PGS.TS.Nguyễn Thị Lan, TS. Bùi Trần Anh Đào ĐH Nông nghiệp 2014
16 Bệnh lý thú y II Nguyễn Hữu Nam,
Nguyễn Thị Lan,
Bùi Trần Anh Đào
ĐH Nông nghiệp 2016
17 GT Bệnh sinh sản gia súc Nguyễn Văn Thanh ĐH Nông nghiệp 2016
18 Bệnh truyền nhiễm lây giữa động vật và người Trịnh Định Thâu,
Phạm Hồng Ngân
ĐH Nông nghiệp 2016
19 Công nghệ sinh sản vật nuôi Nguyễn Văn Thanh (chủ biên),...và những người khác ĐH Nông nghiệp 2017
20 Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản PGS.TS. Hoàng Đức Liên ĐH Nông nghiệp 2013
21 Dịch tễ học thú y Nguyễn Như Thanh (chủ biên),... Và những người khác ĐH Nông nghiệp 2015
22 Dược lý học phân tử ứng dụng trong thú y (Tập 1) Phạm Khắc Hiếu ĐH Nông nghiệp 2016
23 Dược lý học thú y Bùi Thị Tho (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hà ĐH Nông nghiệp 2015
24 Phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả chăn nuôi Nguyễn Xuân Trạch,
Đỗ Đức Lực
ĐH Nông nghiệp 2016
25 Thiết kế thí nghiệm Đỗ Đức Lực,
Nguyễn Đình Hiên (Đồng chủ biên),
Hà Xuân Bộ
ĐH Nông nghiệp 2017
26 Thú y cơ bản PGR.TS Phạm Ngọc Thạch (chủ biên),
TS. Chu Đức Thắng,
ThS. Đàm Văn Phái,
ThS. Phạm Thị Lan Hương
ĐH Nông nghiệp 2013
27 Thực tập bệnh lý thú y PGS.TS.Nguyễn Hữu Nam, PGS.TS.Nguyễn Thị Lan, TS. Bùi Trần Anh Đào ĐH Nông nghiệp 2015
28 Vi sinh vật học Nguyễn Thị Minh (Chủ biên),
Lê Minh Nguyệt
ĐH Nông nghiệp 2017
29 Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi Nguyễn Thị Tuyết Lê (Chủ biên),
Bùi Văn Định
ĐH Nông nghiệp 2017
30 Vi sinh vật ứng dụng trong thủy sản Kim Văn Vạn (chủ biên), Trương Đình Hoài,
Trịnh Thị Trang
ĐH Nông nghiệp 2017
31 Dược lý học phân tử ứng dụng trong thú y (Tập 2) Phạm Khắc Hiếu ĐH Nông nghiệp 2018
32 Phẫu thuật ngoại khoa thú y Sử Thanh Long (chủ biên)...và những người khác Học viện Nông nghiệp 2019
33 Bệnh ngoại khoa thú y Vũ Như Quán...và những ngươi khác Học viện Nông nghiệp 2019
34 Bệnh do rối loạn dinh dưỡng ở gia súc và gia cầm/ Phạm Ngọc Thach (Chủ biên)...và những người khác Học viện Nông nghiệp 2019
II Tài liệu tham khảo      
1 Bệnh care ở chó Nguyễn Thị Lan (Chủ biên), Nguyễn Hữu Nam,
 Bùi Trần Anh Đào
ĐH Nông nghiệp 2017
2 Giản yếu sinh sản và thụ tinh nhân tạo bò/  Sử Thanh Long (Chủ biên),
Dương Đình Long
ĐH Nông nghiệp 2017
III Tài liệu biếu tặng      
1 Văn bản pháp luật về tài chính thực hiện chính sách ưu đãi với người có công Bộ tài chính Tài chính 2019
2 Cơ sở khoa học xây dựng các giải pháp quản lý rừng bền vững trên núi đá vôi ở Việt Nam Trần Hữu Viên Nông nghiệp 2004
3 Hồ Chí Minh Sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật TS. Nguyễn Thanh Tú CAND 2019
4 Hồ Chí Minh Danh ngôn tư tưởng - đạo đức Nguyễn Như Ý (chủ biên), Nguyễn Thế Kỷ, Phạm Quốc Cường Thông tấn xã 2020
         

Chia sẻ