Danh mục sách mới quý III năm 2020

14 tháng 9, 2020
Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý III năm 2020. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB
I Giáo trình, bài giảng      
1 Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ sinh học Lê Thọ Sơn Khoa học & Kỹ thuật 2020
2 Tính toán thiết kế động cơ đốt trong PGS.TS. Lê Văn Thái,
ThS. Đặng Thị Hà
Khoa học & Kỹ thuật 2020
3 Giáo trình vật liệu xây dựng TS.Đặng Văn Thanh,
TS.Pham Văn Tỉnh
Khoa học & Kỹ thuật 2020
4 Giáo trình quản lý động vật hoang dã Vũ Tiến Thịnh Khoa học & Kỹ thuật 2020
5 Bài giảng Kỹ thuật điện tử TS. Hoàng Sơn,
ThS. Đinh Hải Lĩnh
ĐHLN 2020
6 Bài giảng An toàn và vệ sinh lao động ThS.Đặng Thị Tố Loan ĐHLN 2020
7 Bài giảng Quản lý sử dụng đất PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh,
TS. Đinh Mai Vân
ĐHLN 2020
8 Bài giảng Tổ chức công tác kế toán TS.Hoàng Vũ Hải,
ThS Nguyễn Minh Thùy
ĐHLN 2020
9 Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế TS. Nguyễn Tiến Thao,
ThS. Hoàng Thị Dung,
ThS. Nguyễn Thị Thùy
ĐHLN 2020
10 Bài giảng Kinh tế môi trường ThS, Chu Thị Thu ĐHLN 2020
II Tài liệu tham khảo      
1 Cơ chế tài chính bền vững trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam Trần Quang Bảo,...và những người khác Khoa học & Kỹ thuật 2020
III Tài liệu biếu tặng      
1 Tài liệu hỏi đáp về hiệp định đối tác tự nguyện nước CHXHCNVN và liên minh châu âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) Tổng cục lâm nghiệp Hồng Đức 2020
2 Q&A booklet on voluntary partnership agreement between the socialist of Vietnam and the european union on forest law enforcement governance and trade (VPA/FLEGT) Tổng cục lâm nghiệp Hồng Đức 2020
3 Hỏi đáp về pháp luật lâm nghiệp Tổng cục lâm nghiệp   2020
4 Tìm hiểu pháp luật lâm nghiệp những quy định chủ rừng cần biết: Quyển 1 + 2: Quyền và nghĩa vụ ban quản lý rừng đặc dụng (Rừng phòng hộ) Tổng cục lâm nghiệp   2020
5 Các văn bản quy phạm pháp luật lâm nghiệp Tổng cục lâm nghiệp Hồng Đức 2020
6 Cây khoai nưa kỹ thuật canh tác và chế biến PGS.TS. Nguyễn Thị Ngoc Huệ, TS. Lê Ngọc Hùng,
PGS.TS. Lê Minh Hà
Nông nghiệp 2019
7 Nấm cộng sinh Mycorrhiza và vai trò trong sản xuất nông nghệp, bảo vệ môi trường TS. Nguyễn Thu Hà,
ThS. Nguyễn Viết Hiệp
Nông nghiệp 2019
8 Sổ tay hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải phi tập trung DEWATS cho trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ PGS. TS. Nguyễn Tùng Phong (chủ biên),
ThS. Vũ Hải Nam
Nông nghiệp 2019
9 Hướng dẫn công nghệ, sử dụng thiết bị chăn nuôi và giết mổ lợn quy mô tập trung Ths.Nguyễn Đức Thật,
KS.Đinh Đức Cường,
ThS.Nguyễn Ngọc Tuấn,
Ths. Trần Đình Hưng
Nông nghiệp 2019
10 Khuyến nông PGS.TS.Trần Quang Hân (chủ biên),và những người khác Nông nghiệp 2019
11 Phát triển nông nghiệp ven đô bền vững ở Việt Nam TS.Đào Thế Anh (chủ biên), TS.Hoàng Xuân Trường, ThS.Nguyễn Ngọc Mai Nông nghiệp 2019
12 Công nghệ truyền giống nhân tạo Trâu bò TS.Hà Văn Chiêu Nông nghiệp 2019
13 Lịch sử nghiên cứu và phát triển cây Mít (Artocarpus heterophyllus Lam) TS.Phạm Hùng Cương (chủ biên), PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nông nghiệp 2019
14 Nuôi bò thịt, kỹ thuật, kinh nghiệm, hiệu quả PGS.TS.Đinh Văn Cải Nông nghiệp 2019
15 Cây đậu xanh chọn giống và kỹ thuật trồng  TS.Vũ Ngọc Thắng (chủ biên),… và những người khác Nông nghiệp 2019
16 Phát triển hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp thực trạng và định hướng phát triển ở Việt Nam Bùi Thế Đồi,… và những người khác Nông nghiệp 2019
17 Tài nguyên môi trường rừng ngập mặn TS.Lê Đức Tuấn Nông nghiệp 2019
18 Quy định về an toàn thông tin Bộ Thông tin và truyền thông TT và Truyền thông 2019
19 Niên giám thống kê = Statical Yearbook of Vietnam Tổng cục thống kê Thống kê 2019
20 Báo cáo tổng kết Chương trình KH&CN trọng điểm cấp NN bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai giai đoạn 2001 - 2005 Bộ KH&CN KH&KT 2006
21 Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 Bộ GD&ĐT GDVN 2010
22 Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trường đại học Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn Thái Văn Thành ĐH Vinh 2016
23 Niên giám thống kê tỉnh Hòa Bình năm 2013     2014
24 Báo cáo hội nghị khoa học: lần thứ nhất Bộ KH&CN KH&KT 2003
25 Hội thảo khoa học: Động đất và một số dạng  tai biến tự nhiên khác vùng tây Bắc Việt Nam Bộ KH&CN ĐHQGHN 2002
26 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng & chất lượng sinh hoạt chi bộ dành cho cấp ủy Đảng Thùy Linh, Việt Trinh Lao động 2011
27 Một số văn bản thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Bộ NN&PTNT Nông nghiệp 2017
28 Hoạt động đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên THPT & TCCN Bộ GD&ĐT   2013
29 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững hỏi & đáp Trương Quang học, và những người khác Huế 2017
30 Tra cứu và hường dẫn thực hiện luật cán bộ công chức luật viên chức 2013 Vũ Hoa Tươi Lao động 2013
         

Chia sẻ