Giới thiệu sách mới
Danh mục sách mới Quý III năm 2021 15 tháng 10, 2021

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc danh mục sách mới quý III năm 2021 đã được biên mục, xếp giá và đưa vào phục vụ. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách giáo trình, bài giảng mới đưa vào phục vụ, quý II năm 2021 25 tháng 6, 2021

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách tặng, quý II năm 2021 25 tháng 6, 2021

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được các tổ chức, cá nhân tặng cho Thư viện. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới đưa vào phục vụ tháng 4 năm 2021 7 tháng 4, 2021

Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách tặng mới đưa vào phục vụ kho Việt lớn, quý I năm 2021 4 tháng 3, 2021

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được các tổ chức, cá nhân tặng cho Thư viện. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách tặng mới đưa vào phục vụ kho Tham khảo, quý I năm 2021 4 tháng 3, 2021

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được các tổ chức, cá nhân tặng cho Thư viện. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Tài liệu GS.TS Hoàng Văn Sâm tặng Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp 4 tháng 12, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những tài liệu mới được cá nhân GS.TS Hoàng Văn Sâm tặng cho Thư viện. Những tài liệu này đã được biên mục và xếp giá phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách tặng mới đưa vào phục vụ 1 tháng 10, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được các tổ chức, cá nhân tặng cho Thư viện. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách mới quý III năm 2020 14 tháng 9, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những sách mới đã cập nhật, bổ sung quý III năm 2020. Hiện có trên giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp
Danh mục sách tặng 2020 7 tháng 9, 2020

Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được Sinh viên tặng năm 2020. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:

Đọc tiếp