Danh mục sách tặng mới đưa vào phục vụ kho Tham khảo, quý I năm 2021

4 tháng 3, 2021
Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được các tổ chức, cá nhân tặng cho Thư viện. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
TT Tên sách Tác giả NXB Năm XB Kho tài liệu
1 Bộ đội cụ Hồ phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân Ngô Xuân Lịch Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
2 Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam hệ thống và giá trị Nguyễn Chí Bền (chủ biên) Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
3 Xây dựng Đảng về đạo đức những vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Hùng Oanh Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh tầm vóc, giá trị và ý nghĩa Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Bá Duy Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
5 Đạo đức "Bộ đội cụ Hồ" trong tình hình mới Nguyễn Văn Bạo (chủ biên) Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
6 Tư tưởng về con người trong lịch sử triết học phương tây trước Mác Trần Sỹ Dương Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
7 Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nước xã hội chủ nghĩa những năm 1954 - 1968 Nguyễn Văn Quyền Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu nội dung và giá trị Nguyễn Ngọc Anh Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
9 Phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Văn Luyện (chủ biên) Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
10 Tư tưởng quân sự Phan Bội Châu Trần Anh Tuấn Quân đội nhân dân 2020 Tham khảo
11 Tám trận đánh nổi tiếng đất Hà Thành   Nguyễn Sinh Thủy Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
12 Sương phố bóng người  Trần Chiến Nxb. Hà Nội,  2019 Tham khảo
13 Cái kiểu người Hà Nội: Ký và tùy bút Ngọc Giao, Tuấn Khanh Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
14 Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu Vũ Minh Tuấn (chủ biên),...[và những người khác]  Xây dựng 2020 Tham khảo
15 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn  Lê Hồng Kế  Xây dựng 2020 Tham khảo
16 Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nguyễn Đình Thi Xây dựng 2020 Tham khảo
17 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị  Phan Tiến Tâm (chủ biên) Xây dựng 2020 Tham khảo
18 Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước  TS: Nguyễn Minh Huệ,
Vũ Thị Thanh Loan,
Đào Thị Hải Thanh;
giới thiệu: Đoàn Ánh Dương
Phụ nữ Việt Nam 2020 Tham khảo
19 Văn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải (giai đoạn 1900 - 2000)  Lý Hoài Thu (chủ biên), Trịnh Văn Định,
Hoàng Cẩm Giang 
Phụ nữ Việt Nam 2020 Tham khảo
20 Chị Minh Khai: Truyện ký  Nguyệt Tú  Phụ nữ Việt Nam 2020 Tham khảo
21 Thăng Long - Hà Hội qua các thời kỳ lịch sử  Đặng Duy Phúc  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
22 Một vùng văn hóa Hà Thành: Tuyển thơ  Nguyễn Hòa Bình Tuyển chọn  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
23 Tướng Vương Thừa Vũ - Một người Hà Nội: Truyện dài   Nguyễn Chu Phác Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
24 Từ phố về làng: [Tản văn]   Vũ Kiêm Ninh Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
25 Văn học - Tiếp nhận tác phẩm và suy nghĩ lý luận   Đinh Xuân Dũng Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
26 Hà Nội ngày ấy  Nguyễn Bá Đạm  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
27 Chuyện quanh ta  Phạm Quang Long  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
28 Viết từ Hà Nội  Phong Lê  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
29 Hà Nội từ góc nhìn văn chương  Bùi Việt Thắng  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
30 Xin chữ   Phạm Quang Nghị Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
31 Văn học dân gian Thanh Oai   Lã Duy Lan Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
32 Văn hóa phong tục   Hoàng Quốc Hải Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
33 Người Thăng Long   Hà Ân Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
34 Đào Nương và nghệ thuật hát trong ca trù  Lê Thị Bạch Vân  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
35 Trinh sát Hà Nội   Tôn Ái Nhân Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
36 Lời ăn tiếng nói của người Hà Nội   Nguyễn Kim Thản Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
37 Thăng long rồng vẫn bay  Hồ Phương  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
38 Bác Hồ với ngành lâm nghiệp Việt Nam  Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam  Lao động 2020 Tham khảo
39 Lâm nghiệp Việt Nam 75 năm hình thành và phát triển (1945 - 2020)  Nguyễn Bá Ngãi,
Nguyễn Quốc Trị (chủ biên),...[và những người khác] 
Nông nghiệp 2020 Tham khảo
40 Tài liệu thông tin về nội dung, kết quả chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và dự án giám sát, đánh giá chương trình  Tổng cục Lâm nghiệp  Lao động 2020 Tham khảo
41 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Ẩm thực  Nguyễn Viết Chức (Chủ biên),...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
42 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Làng nghề, Phố nghề  Nguyễn Viết Chức (Chủ biên),...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
43 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian  Nguyễn Viết Chức (Chủ biên),...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
44 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, nhà thờ  Nguyễn Viết Chức (Chủ biên),...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
45 Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Khách sạn hàng đầu  Nguyễn, Viết Chức (Chủ biên)  Nxb. Hà Nội 2019 Tham khảo
46 Yoga và du lịch   Vũ Trọng Lợi Thể thao & Du lịch 2020 Tham khảo
47 Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi  Hoàng Công Dân (chủ biên),...[và những người khác]  Thể thao & Du lịch 2020 Tham khảo
48 Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam   Nguyễn Thanh Loan Thể thao & Du lịch 2020 Tham khảo
49 Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp   Bộ Tài chính Tài chính 2020 Tham khảo
           

Chia sẻ