Danh mục sách tặng mới đưa vào phục vụ kho Việt lớn, quý I năm 2021

4 tháng 3, 2021
Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới được các tổ chức, cá nhân tặng cho Thư viện. Hiện nay đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
TT Tên sách Tác giả NXB Năm XB Kho tài liệu
1 Nguyễn Thị Định vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh  Nguyễn Thị Thanh Thúy (chủ biên); Vũ Đức Thông (Sưu tầm và phục chế)  Phụ nữ Việt Nam 2020 Việt lớn
2 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội. Tập 1: Địa bạ huyện Đan Phượng. Vũ Văn Quân (chủ biên); Dịch: Nguyễn Thu Hoài,...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
3 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội. Tập 2: Địa bạ huyện Đan Phượng. Vũ Văn Quân (chủ biên); Dịch: Nguyễn Thu Hoài,...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
4 Địa lí Hà Nội  Nguyễn Việt Thịnh (Chủ biên),...[và những người khác Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
5 Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây trước 1945  Nguyễn Thừa Hỷ (chủ biên),...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
6 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội.Tâp 1+2: Địa bạ huyện Thanh Oai. Vũ Văn Quân (Chủ biên); Dịch: Nguyễn Thanh Diên,...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
7 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội. Tập 1+2: Địa bạ huyện Thanh Trì. Vũ Văn Quân (Chủ biên); Dịch: Nguyễn Thị Thu Hường;
Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Phúc 
Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
8 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội. Tập 1+2: Địa bạ huyện Gia Lâm.  Vũ Văn Quân (chủ biên); Dịch: Nguyễn Ngọc Phúc,...[và những người khác]; Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Phúc, Đỗ Hữu Thành Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
9 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội. Tập 1+2: Địa bạ huyện Minh Sơn. Vũ Văn Quân (chủ biên); Dịch: Phạm Ánh Sao,...[và những người khác]; Hiệu đính: Đặng Hồng Sơn  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
10 Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội (1932 - 1945). Tập 1+2  Nguyễn Hữu Sơn (chủ biên),...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
11 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội.Tập 1+2: Địa bạ huyện Phú Xuyên. Vũ Văn Quân (chủ biên); Dịch: Nguyễn Thu Hoài,... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
12 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà NộiTập 1+2: Địa bạ huyện Thượng Phúc. Vũ Văn Quân (Chủ biên); Nguyễn Thu Hoài dịch; Đặng Hồng Sơn hiệu đính  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
13 Lịch sử Hà Nội cận đại: 1983 - 1945  Phạm Hồng Tung, Trần Viết  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
14 Kinh đô Rồng: Từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh hùng   Nguyễn Khắc Phục,
Bằng Việt
Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
15 Vương triều Trần (1226 - 1400)  Vũ Văn Quân (chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
16 Tuyển tập dòng văn Phan Huy (nhánh Sài Sơn). Tập 1+2 Trần Thị Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan (Đồng chủ biên),... [và những người khác Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
17 Kinh đô Thăng Long - Những khám phá khảo cổ học  Tống Trung Tín (chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
18 Khâm định An Nam Kỷ lược  Nguyễn Duy Chính dịch, chú giải; Tạ Ngọc Liễn hiệu đính  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
19 Gia đình Thăng Long - Hà Nội   Lê Thị Quý Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
20 Hà Nội "Điện Biên Phủ trên không"   Trịnh Vương Hồng (chủ biên),... [và những người khác] Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
21 Công ty Đông Ấn Hà Lan ở kẻ chợ - Đàng ngoài (1637-1700): The Dutch East India company in Tonkin (1637-1700)   Hoàng Anh Tuấn Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
22 Sông hồ Hà Nội  Đặng Văn Bào (chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
23 Vương triều Lê (1428 - 1527)   Nguyễn Ngọc Quang (chủ biên),... [và những người khác] Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
24 Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội   Lê Văn Lân (Chủ biên),... [và những người khác] Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
25 Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng và quản lý thành phố Hà Nội từ 1885 đến 1954   Đào Thị Diến Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
26 Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội (1898 - 8/2008)  Tống Trung Tín (Chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
27 Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội   Nguyễn Đức Hòa (Chủ biên), Trần Hậu Yên Thế,
Nguyễn Đức Bình
Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
28 Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tộc ước, gia quy  Nguyễn Kim Sơn (chủ biên),... [và những người khác Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
29 Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội (Phần bổ sung)  Phan Phương Thảo (chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
30 Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung Hưng   Nguyễn Thừa Hỷ Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
31 Di tích khảo cổ học Đàn Xã Tắc Thăng Long = Thăng Long - Xã Tắc Altar archaeological site   Tống Trung Tín (Chủ biên),...[và những người khác] Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
32 Thanh thục lục - Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVII đầu thế kỷ XX. Tập 1+2 .Hồ Bạch Thảo; Bổ chú: Nguyễn Bá Dũng  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
33 Tuyển tập ký - tản văn xứ Đoài  Bằng Việt (Chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
34 Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thần tích Hà Nội  Nguyễn Thị Oanh (Chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
35 Làng cổ Hà Nội. Tập 1+2  Lưu Minh Trị (chủ biên),...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
36 Tuyền tập tư liệu Công ty Đông Ấn Anh về kẻ chợ - Đàng ngoài (1672-1697)  Hoàng Anh Tuấn  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
37 Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội  Nguyễn Thị Việt Thanh (Chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
38 Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. (Từ Tập 1 - 10) Vũ Văn Quân (chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
39 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phúc Thọ  Vũ Văn Quân (Chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
40 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Hoài An  Vũ Văn Quân (chủ biên),... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
41 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Chương Đức  Vũ Văn Quân (Chủ biên); Đặng Hồng Sơn dịch; Nguyễn Ngọc Phúc hiệu đính  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
42 Xã, phường, thị trấn Hà Nội  Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
43 Tuyển tập Tản Đà. Tập 1+2  Trần Ngọc Vương,
Mai Thu Huyền 
Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
44 Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội. Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Thanh Hiếu  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
45 Thơ Thăng Long - Hà Nội qua Hà thành thi sao   Đỗ Thị Hảo (Chủ biên),...[và những người khác] Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
46 Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội  Nguyễn Quang Lân, Tô Xuân Dân (Đồng chủ biên)  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
47 Dân cư Thăng Long - Hà Nội  Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
48 Những làng nghề thủ công tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội  Đinh Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Liên, Đinh Cẩm Ly  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
49 Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội  Đào Thị Diến,...[và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
50 Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội  Nguyễn Ngọc Mai (Biên soạn)  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
51 Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hoà bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới: Ho Chi Minh - Symbol of peace, friendship between Vietnam and the world   Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
52 Người Bố Y ở Việt Nam = The Bo Y in Vietnam Vũ Diệu Trung,... [và những người khác]  Nxb. Hà Nội 2019 Việt lớn
           

Chia sẻ