Danh mục sách giáo trình, bài giảng mới đưa vào phục vụ, quý II năm 2021

25 tháng 6, 2021
Thư viện Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB
1 Bài giảng Lịch sử văn minh thế giới TS. Đỗ Thị Diệu (chủ biên),… [và những người khác] ĐHLN 2021
2 Thực hành điều tra rừng TS. Phạm Thế Anh (Chủ biên),
TS. Vũ Tiến Hưng
ĐHLN 2021
3 Bài giảng Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang ĐHLN 2021
4 Bài giảng Mạch giao diện máy tính ThS. Lê Minh Đức ĐHLN 2021
5 Bài giảng Vật lý đại cương TS. Dương Xuân Núi,… [và những người khác] ĐHLN 2021
6 Bài giảng Thí nghiệm và kiểm định công trình Ths. Vũ Minh Ngọc ĐHLN 2021
7 Thực hành bảo quản gỗ TS. Tống Thị Phượng (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Loan ĐHLN 2021
8 Bài giảng Luật kinh tế ThS. Võ Mai Anh,
ThS. Nguyễn Thu Trang
ĐHLN 2021
9 Bài giảng Hành vi con người và môi trường xã hội ThS. Phạm Duy Lâm ĐHLN 2021
10 Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích,
ThS. Nguyễn Thị Tiến
ĐHLN 2021
11 Bài tập giải tích II ThS.Nguyễn Thị Thu,...[và những người khác] ĐHLN 2021
12 Bài giảng Kinh tế vĩ mô I TS. Nguyễn Văn Hợp,
TS. Đặng Thị Hoa,
Ths. Hòang Thị Dung,
Ths. Vũ Thị Thúy Hằng
ĐHLN 2021
13 Reading 3 ThS. Phạm Công Ngọc,
ThS. Hồ Thị Xuân Hồng
ĐHLN 2021
14 Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành ThS. Vũ Văn Thịnh,
ThS. Nguyễn Thị Phượng
ĐHLN 2021
15 Bài giảng Quản lý và khai thác du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia ở Việt Nam TS. Nguyễn Văn Hợp,
ThS. Trần Thị Tuyết
ĐHLN 2021
16 Bài giảng Hướng dẫn du lịch ThS. Nguyễn Thùy Dung,
ThS. Nguyễn Thị Thu Nga
ĐHLN 2021
17 Bài giảng Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị PGS.TS. Nguyễn Thị Yến ĐHLN 2021
18 Giáo trình Kinh doanh bất động sản TS. Bùi Thị Minh Nguyệt KH&KT 2021
19 GT kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và kiểm định ô tô TS. Trần Văn Tùng,
ThS. Hoàng Hà,
ThS. Trần Nho Thọ
KH&KT 2021
         

Chia sẻ