Danh mục tài liệu tham khảo - Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019

26 tháng 3, 2020

 

STT Tên tài liệu tham khảo Năm XB

1

Một số phương pháp thống kê: Tài liệu tham khảo cho bậc đại học và trên đại học chuyên ngành điều tra quy họach rừng

1995

2

Cơ sở khoa học xây dựng và giải pháp quản lý bền vững rừng trên núi đá vôi ở Việt Nam

2004

3

Các giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả cháy rừng cho vùng U minh và Tây Nguyên

2010

4

Ứng dụng một số phương pháp định lượng trong nghiên cứu sinh thái rừng

2011

5

Đánh giá tác động môi trường

2012

6

Keo dán và chất phủ

2012

7

Công nghệ biến tính gỗ

2013

8

Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

2014

9

Chống cháy cho gỗ và vật liệu gỗ

2014

10

Giáo dục môi trường tại vùng đệm các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam

2015

11

Công nghệ sản xuất ván lạng kỹ thuật

2015

12

Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và giải pháp ứng phó

2018

13

Assessing reforestation project success in tropical developing countries: Case studies in the Philippines and Vietnam

2019

     

Để tra cứu thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: 

          (1) Hệ thống Thư viện điện tử tại địa chỉ: http://elib.vnuf.edu.vn/;

          (2) CSDL danh mục tài liệu in tại địa chỉ: http://libol.vnuf.edu.vn/opac/


Chia sẻ